Veterinair Historisch Genootschap

23 juni 2014

Het Veterinair Historisch Genootschap (V.H.G.) is op 27 oktober 1989 te Utrecht opgericht met het doel de wetenschap van de geschiedenis van de diergeneeskunde te bevorderen in de ruimste zin van het woord. Het Genootschap tracht het doel te bereiken door middel van de volgende activiteiten:

  • Het houden van een voorjaars- en najaarsbijeenkomst
  • Het organiseren van excursies.

Het uitgeven van het tweemaal per jaar verschijnend bulletin Argos. Hierin worden de resultaten van veterinair- historisch onderzoek en andere relevante informatie uit binnen- en buitenland gepubliceerd.

Zie voor meer informatie de website van het VHG.