Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

1 juni 2012

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie werd in mei 1978 door een geëngageerde groep belangstellenden als een vrijwiligersvereniging opgericht. Op dat ogenblik bestonden in Vlaanderen nog weinig initiatieven op het vlak van de studie, het behoud en de valorisatie van het technisch, industrieel en wetenschappelijk erfgoed, en ook in Europa was het begrip ‘industriële archeologie’ nog relatief onbekend. VVIA is in België de oudste nog bestaande vereniging voor industriële archeologie. Na de Britse Association for Industrial Archaeology, is VVIA ook de oudste landelijke organisatie in Europa die zich inzet voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed. Sedert haar oprichting, ruim drie decennia geleden, bleef de VVIA de voortrekker voor de ontwikkeling van de industriële archeologie in Vlaanderen en Brussel.

In de loop van haar ontstaan wist de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie de industriële archeologie in Vlaanderen bekend te maken, en introduceerde zij tal van nieuwe themata en benaderingen. Zo was zij de eerste vereniging die in Vlaanderen industriëel-archeologische stadswandelingen organiseerde, bracht zij als eerste thema’s zoals de herbestemming van industriële gebouwen en industrieel toerisme ter sprake. Bij het ontstaan van de meeste thans bestaande plaatselijke en/of thematische initiatieven was de VVIA op één of andere wijze betrokken.

Zie voor meer informatie de website van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.