Sarton Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis – Universiteit van Gent

20 september 2021

Het Sarton Centre for History of Science is een interdisciplinair onderzoekscentrum, opgericht in 2003, dat de geschiedenis van kennisverwerving, -circulatie en -stichting onderzoekt. Onderzoeksprojecten omvatten verschillende eeuwen, regio’s en culturen, disciplines en gebieden, waaronder geneeskunde, technologie en geesteswetenschappen, van middeleeuwse natuurfilosofie tot technologieoverdracht en geneeskunde in de 20e eeuw, en van China tot de Lage Landen en Congo.

Het bestaat uit senior-onderzoekers van afdelingen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en andere faculteiten, die een sleutelrol spelen in de internationaal erkende discipline van de wetenschapsgeschiedenis, en junior-onderzoekers van de Doctoral School of Arts, Humanities and Law, gevestigd aan de Universiteit Gent. Het doel van het Centrum is de samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen door een platform te bieden voor projectontwikkeling, internationale samenwerking en uitwisseling tussen junior- en senior-onderzoekers door middel van workshops, seminars en lezingen.

De seniorleden van het Centrum ondersteunen de studie van alle aspecten van de geschiedenis van wetenschap, onderwijs, technologie en geneeskunde door zitting te nemen in de redacties van toonaangevende internationale tijdschriften die gewijd zijn aan de geschiedenis van de wetenschap en de wetenschappelijke en organiserende comités van internationale samenwerkingsondernemingen, zoals verenigingen en conferenties, en door onderzoeksprojecten te promoten.

Het doel van het Centrum is de interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen door een platform te bieden voor

  1. de uitwisseling van informatie;
  2. de organisatie van lezingen, masterclasses en conferenties; en
  3. de ontwikkeling van gezamenlijke projecten en internationale samenwerkingen.

Het Centrum is vernoemd naar George Sarton (1884-1956), de pionier op het gebied van de geschiedenis van de wetenschap, die zijn werk, waaronder de publicatie van het toonaangevende vaktijdschrift Isis, begon in de stad Gent. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Sartons verjaardag, besliste de Universiteit Gent in 1984 om een ​​Sarton Leerstoel Wetenschapsgeschiedenis op te richten.

For meer informatie kunt u terecht bij de website van het Centre for History of Science.

It is made up of senior researchers across departments of the Faculty of Arts and Philosophy and other Faculties, who play key roles in the internationally recognized discipline of the history of science, and junior researchers of the Doctoral School of Arts, Humanities and Law, located at Ghent University. The Centre’s aim is to promote collaboration between researchers by offering a platform for project development, international collaboration and exchange between junior and senior researchers through workshops, seminars and lectures.

The senior members of the Centre support the study of all aspects of the histories of science, education, technology and medicine by serving on the editorial boards of leading international journals devoted to the history of science and the scientific and organizing committees of international collaborative enterprises, such as societies and conferences, and by promoting research projects. The Centre’s aim is to promote interdisciplinary collaboration between researchers by offering a platform for (1) the exchange of information; (2) the organization of lectures, master-classes and conferences; and (3) the development of joint projects and international collaborations.

The Centre was named after George Sarton (1884-1956), the pioneer in the field of history of science, who started his work, including the publication of Isis, in the city of Ghent. In 1984, at the centenary of Sarton’s birthday, Ghent University decided to establish a Sarton Chair of History of Science.

For more information visit the website of the Centre for History of Science.