Stichting Historie der Techniek

1 juni 2012

Techniek vormt een cruciaal onderdeel van onze cultuur en geschiedenis. Hoe zou de wereld er uitzien zonder de technische vernieuwingen van de afgelopen twee eeuwen? Waar zouden we zijn zonder elektriciteit, computers, telefoons, auto’s, vliegtuigen en zo meer? Het is verwonderlijk dat we ons over het algemeen nauwelijks realiseren hoezeer techniek is verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen. De Stichting Historie der Techniek (SHT) stimuleert techniekgeschiedenis en brengt met historisch onderzoek en publicaties in beeld hoezeer maatschappelijke en technische ontwikkelingsprocessen met elkaar zijn verweven.

Zie voor meer informatie de website van de Stichting Historie der Techniek.