Boeken over de geschiedenis van de KNAW

19 augustus 2010

De “officiële” geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen werd rondom haar tweehonderdjarig jubileum in twee delen geschreven door Klaas van Berkel:

 • K. van Berkel, De Stem van de Wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen . Deel 1: 1808–1914. Amsterdam: Bert Bakker, 2011.
 • K. van Berkel, De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen. Deel 2: 1914-2008. Amsterdam: Bert Bakker, 2011.

Daarnaast sommen we hier een aantal publicaties op over de geschiedenis van de Academie:

 • G. Alberts en H.J. Zuidervaart (reds.), De KNAW en de Nederlandse wetenschap tussen 1930-1960 (Amsterdam 2009). Met bijdragen van G. Alberts, C.D. Andriesse, H.G. van Bueren, P.J. Knegtmans, L. Laeyendecker en H. Pleij.
 • D.J. van de Kaa en Y. de Roo (reds.), De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 tot 2008 (Amsterdam 2008). Download als PDF.
 • Ton van Helvoort, De KNAW tussen wetenschap en politiek. De positie van de scheikunde in de Akademie in naoorlogs Nederland (Amsterdam 2005). Download als PDF.
 • Klaas van Berkel (red.), De Akademie en de Tweede Gouden Eeuw (Amsterdam 2004). Met bijdragen van K. van Berkel, F.H. van Lunteren, W.W. Mijnhardt en G.A.C. van der Lem. Download als PDF.
 • Klaas van Berkel, Het oude Instituut en de nieuwe Akademie. Overheid en wetenschapsbeoefening omtrent het midden van de negentiende eeuw (Amsterdam 2000).
 • Patricia Faasse, Zuiver om de wetenschap. De Akademie en haar levenswetenschappelijke instituten (Amsterdam 1999).
 • P.W. Klein (red.), Een beeld van een academie. Mensen en momenten uit de geschiedenis van het Koninklijk Instituut en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschapppen, 1808-1998 (Amsterdam 1998). M.m.v. Klein-Meijer, M.A.V., Houten, I.J. van.
 • P. Gerritsen (red.), Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst (Amsterdam 1997). Met bijdragen van Mijnhardt, W.W., Visser, R.P.W., Berg, W. van den, Bron, R.J., Knolle, P. Bergvelt.
 • E.W. Otterspeer en J. Schuller tot Peursum-Meijer, Wetenschap en wereldvrede. De Koninklijke Akademie van Wetenschappen en het herstel van de internationale wetenschap tijdens het Interbellum (Amsterdam 1997).