29.ledermueller

Fragment van een prent uit Mart. Frob. Ledermuller, Mikroskoopische vermaaklykheden [etc.] (Amsterdam: erven F. Houttuyn, 1776).