Descartes Centre

1 juni 2012

Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie is een samenwerkingsverband van alle Faculteiten van de Universiteit Utrecht en is opgericht op 1 september 2007. Het Descartes Centre verzorgt het onderwijs in twee Engelstalige onderzoeksmasterprogramma’s: History and Philosophy of Science en Historical and Comparative Studies of the Sciences and Humanities.

Het Descartes Centre coördineert het wetenschapshistorisch en wetenschapsfilosofisch onderzoek aan de Universiteit Utrecht en organiseert symposia, congressen en seminars. Penvoerder is de Faculteit Geesteswetenschappen.

Zie voor meer informatie de website van het Descartes Centre.