Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland

20 september 2021

Het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) in Urk is een voorziening van de Stichting Centrum voor Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME). Deze Stichting is in juni 2013 opgericht met het doel ‘de exploitatie en het beheer van een opstal waarin medisch-historische documentatie en medisch erfgoed wordt ondergebracht ten behoeve van historisch onderzoek en dat kan dienen als atelier voor medisch-historisch onderzoek en trefpunt van belangstellenden in de geschiedenis van de geneeskunde’.

De website van het trefpunt is hier te vinden.