KNAW Overige publicaties

29 november 2011

KNAW Publications available at Archive.org

Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen

Verslagen van de Werkzaamheden der Eerste Klasse van het Koninklijke Instituut van Wetenschappen Letterkunde en Schoone Kunsten (1825)

Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige wetenschappen, uitgegeven door de Eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten (1848)

Beschouwingen over den aard en den werkkring van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten … (1849) Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde

Serial publications by the KNAW (&KI), available through Archive.org Proceedings KNAW (ONLY Vol 1 t-m 26)

Het Instituut of Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven door de vier Klassen van het Koninklijk-Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten(1841-1845)

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen (later continued as : Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, 1854-1890. Eerste sectie: 1892-1935. Tweede sectie: 1892-1937)

Verslagen en Mededelingen KNAW afd. NatuurkundeEerste Reeks

Tweede Reeks

Derde Reeks

Verslag van de gewone vergaderingen der Wis- en Natuurkundige Afdeeling