Biografieën uit A History of Science in the Netherlands (Brill)

18 januari 2010

Inleiding

In 1999 gaf uitgeverij Brill A History of Science in The Netherlands uit, een encyclopedisch overzicht van de geschiedenis van de natuurwetenschappen in Nederland. Het werk, onder redactie van Klaas van Berkel, Albert van Helden en Lodewijk Palm, bestond uit vier secties:

  1. “The Legacy of Stevin A Chronological Narrative”, door Klaas van Berkel
  2. Thematische essays over medische geschiedenis (Frank Huisman), onderwijs (Pieter Boekholt), instrumenten (Peter de Clerq), de relatie tussen wetenschap en geloof (Rienk Vermij), de relatie tussen wetenschap en filosofie (Michiel Wielema) en mathematica (Gerard Alberts, Eisso Atzema en Jan van Maanen).
  3. 65 Biografieën van toonaangevende Nederlandse wetenschappers
  4. Een uitgebreide bibiografie (Lodewijk Palm)

De biografieën die u hieronder vindt stammen uit het derde deel van dit boek.

Titelgegevens

Klaas van Berkel, Albert van Helden & Lodewijk Palm, eds., A History of Science in The Netherlands. Survey, Themes and Reference. Leiden/Boston/Köln: Brill, 1999.

De biografieën

Deze biografieën bestaan uit drie delen: een biografische schets, een lijst van primaire bronnen en een literatuurlijst. Als u op een van de onderstaande namen klikt, ziet of downloadt u de desbetreffende biografie in (geheel doorzoekbaar en downloadbaar) Adobe PDF-formaat.