Monografieën

20 september 2021

Deze pagina bevat diverse geretrodigitaliseerde monografieën over Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Deze zijn alle downloadbaar als PDF-bestand.

We moedigen onderzoekers tevens aan om hier eigen werk beschikbaar te stellen dat betrekking heeft op de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. We denken daarbij aan:

  • boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn en waarvan de auteur het auteursrecht bezit
  • dissertaties waarvan geen handelseditie zal verschijnen
  • master- en andere scripties
  • artikelen, waarvan het auteursrecht bij de auteur berust en die in Nederland moeilijk te raadplegen zijn (bijv. Acta Archaeologica Tanzaniana)

Wel is het belangrijk dat het gaat om origineel onderzoek. Het auteursrecht van de hier ter download beschikbare werken blijft in alle gevallen berusten bij de auteur; het DWC speelt slechts een faciliterende rol. Wel vragen we auteurs om er mee in te stemmen dat hun publicatie tenminste drie jaar via het DWC beschikbaar blijft.

Mocht u alleen beschikken over papieren versies van uw werk, dan dragen wij zorg voor de digitalisering ervan (vooropgesteld dat u een exemplaar heeft dat voor dat doel opgeofferd kan worden). Nieuw werk kan worden aangeboden per e-mail, via dwc@huygens.knaw.nl.