Select a person:


Wetenschappelijke instrumentenmakers in de Nederlanden

Zoek hier in de Instrumentenmakers-biografieën

Eén van de verworven inzichten in de wetenschapsgeschiedenis van de laatste decennia is het gegeven dat in de vroeg-moderne tijd de kruisbestuiving tussen ambachtslieden en geleerden van vitale betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de natuurwetenschap. De makers van wetenschappelijke instrumenten vormen in deze groep een bijzondere categorie, omdat ze opereerden op het snijvlak van ambachtelijke en geleerde kennis.

Een eerste overzicht van de instrumentmakers die in de Nederlanden actief zijn geweest, is in 1950 gepubliceerd door Maria Rooseboom (1909-1978), destijds directrice van het Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen te Leiden (het huidige Museum Boerhaave). Haar Bijdrage tot de Geschiedenis der Instrumentmakerskunst in de Noordelijke Nederlanden is nog steeds van grote betekenis.

Deze site met (Engeltalige) biografische gegevens van in Nederland werkzame geweest zijnde instrumentmakers bouwt voort op Roosebooms werk. De gegevens zijn grotendeels gebaseerd op het bij Museum Boerhaave aanwezige kaartsysteem (aldaar naar Roosebooms koosnaam kortweg aangeduid als ‘Miesje’), aangevuld met latere gegevens.