Call for Papers: Congres ‘De ontwikkeling van de periodieke pers aan de Nederlandse en Belgische universiteiten sinds 1800’ (25 November 2022; Deadline 1 juli 2022)

2 december 2021

Iedere Nederlandse en Belgische universiteit heeft er één: het universiteitsbrede blad dat zich richt op alle geledingen van de universiteit: studenten, wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel, en overige belangstellenden. Ze vormen een zichtbaar en bindend element in de complexe organisatie van de moderne universiteit.

Sommige van deze bladen werden opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog toen de wens tot ‘doorbraak’ zich ook openbaarde in de academische wereld; de nieuwe bladen dienden vooral om de civitas-gedachte te versterken. In Utrecht verscheen Sol Iustitia (1946), in Amsterdam aan de UvA Folia Civitates (1948), in Nijmegen het Nijmeegs Universiteitsblad (1951) en in Amsterdam aan de VU Ad Valvas (1953). Andere universiteitsbrede bladen werden opgericht op de golven van de democratisering in de jaren zestig en zeventig, zoals in Groningen de Universiteitskrant (1971), in Leuven (studentenkrant) Veto (1974), in Gent (studentenblad) Schamper (1975), in Maastricht Maffius (1975), de voorloper van Observant en in Leiden Mare (1977). In deze tijd zouden ook de eerder opgerichte bladen vaak radicaal van karakter veranderen.

Lees meer op Gewina.nl