Symposium: 50 jaar Hoofdgebouw VU (12 april 2023)

Op 12 april viert de VU het feit dat 50 jaar geleden het hoofdgebouw aan de De Boelelaan werd geopend. Een halve eeuw gebruik is niet onopgemerkt aan het gebouw en zijn omgeving voorbijgegaan. In 1973 een van de grootste en hoogste gebouwen van Amsterdam, vormt het nog altijd een baken in een sterk veranderde omgeving. Tijdens een feestelijk symposium zetten we de vijftigjarige in het zonnetje.

Lees verder op Geheugen van de VU

[Presentatie] Huib Zuidervaart & Oscar Matsuura: Astronomer, Cartographer and Naturalist of the New World: The Life and Scholarly Achievements of Georg Marggrafe (1610-1643) in Colonial Dutch Brazil (Leiden, 18 november 2022)

Georg Marggrafe (1610-1643) wordt tegenwoordig geprezen als de auteur van een invloedrijk verslag over de natuurlijke historie van Noord-Brazilië en als samensteller van de eerste nauwkeurige kaart van het gebied, die wordt beschouwd als een van de elegantste producten van de zeventiende-eeuwse Nederlandse cartografie. Lees meer…

Wedergeboorte van een oude kaart van de Maas bij Rotterdam (Academisch erfgoedblog, Marco van Egmond)

In 1746 verschijnt in opdracht van de Staten van Holland een prachtig gegraveerde kaart van de Maasmonding bij Rotterdam (afbeelding 1).

De kaart heeft een schaal van 1:20.000 en toont daarmee een zeer gedetailleerd beeld van de toenmalige waterstaatkundige situatie ter plekke. De cartografie steunt op het werk van de talentvolle landmeter Melchior Bolstra (1703/4-1776). Het resultaat mag er zijn: een fraaie, bijna drie meter lange kaart van een gebied dat de eeuwen erna drastisch zou veranderen. En met de nieuwe technieken van tegenwoordig kunnen we die veranderingen vanuit onze luie stoel op ons gemak bestuderen!

Lees verder op Academischerfgoed.nl

New Blog for the history of science: “Entropie” (ETH Zürich)

entropie_pict Science has been at the center of social debate since well before Covid-19.

“Climate skepticism”, “fake news”, gender issues, the return of cultural goods from the colonial era … A look at the headlines shows that there are currently intensive exchanges and debates around science. Entropie is a platform on which ETH (Swiss Federal Institute of Technology or Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) students in the natural sciences, technology and humanities contribute their expertise to these discussions at the interface between university and society. Lees meer…

Blog: ‘Met eene liefde, die nooit kan wegsterven in mijn hart’: opkomst en ondergang van Neerlandistiek aan de VU

Met het recente besluit de opleiding Nederlands niet meer aan te bieden voor nieuwe bachelorstudenten, komt een eind aan een tijdperk aan de VU. De studierichting Nederlands bestond sinds 1918, toen de eerste lector in dit vak werd benoemd. Nederlandse taal- en letterkunde werd echter al vanaf de stichting van de universiteit in 1880 gedoceerd aan alle studenten. Hoe heeft het zover kunnen komen, en hoe moet het verder?

Lees verder op Geheugen van de VU

[Blogpost] How do you write? (Timo Bolt)

Door Timo Bolt

In mijn vorige bijdrage aan Shells & Pebbles, getiteld ‘why do you write?’, schreef ik over een ingezonden brief die onder diezelfde kop in 1976 werd gepubliceerd in The Lancet. De auteur, de Ierse arts J.B. Healy, vroeg zich daarin af waarom er zo ‘monsterlijk’ veel artikelen in medische tijdschriften werden gepubliceerd. Was het hoofddoel nieuwe kennis te verspreiden en de geneeskunde te verbeteren? Of ging het primair om het publiceren van zoveel mogelijk papers, in het belang van de auteur(s) zelf? Om deze vragen te kunnen beantwoorden deed Healy het voorstel om voor de periode van een jaar een moratorium in te stellen ‘on the appending of authors’ names and of the names of hospitals to articles in medical journals.’ Mocht vervolgens blijken dat er veel minder artikelen zouden worden aangeboden aan tijdschriftredacties, dan zou de medisch-wetenschappelijke gemeenschap ‘zichzelf ontmaskerd hebben’, aldus Healy.

Lees verder op Shells & Pebbles

Blog: Waar zijn de vrouwen van de VU? (Sjoerd Huiskamp)

Door Sjoerd Huiskamp

Recent vroeg Ad Valvas in een interview met universiteitshistoricus Ab Flipse, naar aanleiding van de lancering van het ‘Geheugen van de VU’, zich af waar de vrouwen van de VU waren. Zo zijn er in de personendatabase op de website, met 152 VU’ers, slechts 6 vrouwen te vinden. De database is nog niet compleet, maar feit is dat in de begintijd niet al teveel vrouwen aan de VU verbonden waren. De eerste vrouwelijke hoogleraar werd bijvoorbeeld pas in 1949 benoemd. Is er iets meer te zeggen over de vrouwen die in de beginperiode wel aan de VU te vinden waren?

Lees verder op Geheugen van de VU

Clusius-blog: Tuinlieden (Esther van Gelder)

Tuinlieden. Clusius heeft er velen ontmoet in de tuinen van vorsten, edellieden, burgers en universiteiten die hij bezocht of die hij bestierde. Hij heeft ze om raad gevraagd, aan het werk gezet, geobserveerd. Toch figureren ze maar zelden in zijn boeken en brieven. En als we ze tegenkomen, is dat meestal in een tirade over hun onbetrouwbaarheid, onwetendheid of luiheid, zoals hier in een brief aan zijn vriend Joachim Camerarius. Het Latijnse woord dat Clusius doorgaans voor ze gebruikte was ‘nebulo’, wat nietsnut, windbuil of ezel betekent. Lees verder op het Clusius-blog van de Leidse Hortus Botanicus.

Blog: Informatie (Frans van Lunteren)

Door Frans van Lunteren

Een goed kunstwerk combineert twee zaken: het geeft uitdrukking aan de tijd waarin het is ontstaan en voegt daar iets tijdloos aan toe. Goede wetenschap streeft nog nadrukkelijker naar tijdloosheid. De waarheid is immers niet tijdgebonden. Toch weerspiegelen ook wetenschappelijke theorieën vaak aspecten van de tijd waarin zij tot stand kwamen. Een oud en een recent voorbeeld. Lees meer…

Carolus Clusius en de barones (door Lisanne Snippe)

Door Lisanne Snippe

“Und von den dicken Märzblumen träumt mir schier jede Nacht, so gerne hatte ich eine blühende.” (Anna Maria von Heussenstein in Wenen aan Carolus Clusius in Frankfurt am Main, 11 december 1590)

Vermoedelijk doelde de Oostenrijkse barones Anna Maria von Heussenstein op het lenteklokje, toen zij haar droom beschreef aan Carolus Clusius. Het is één van de bloemen die de plantenverzamelaarster maar wat graag in haar tuinen in Wenen of bij kasteel Starhemberg wilde hebben. [Lees verder op het blog van de Leidse Hortus Botanicus]