Fungerius, Johannes (1546-1612)

31 maart 2010

I. Biografie

Johannes Fungerus (Fungeri, Funger, Fongers) (*Leeuwarden 1546, † Franeker 1612), was de zoon van Johannes Fungerus, rector der Latijnse school te Leeuwarden. Na voorbereidend onderwijs te Leeuwarden ging hij naar Leuven en Keulen voor een studie in de geneeskunde en rechten. In 1584 werd hij rector van de Latijnse school in Bolsward, in 1592 te Leeuwarden en in 1607 te Franeker. Hij was gehuwd met Ludts Wybes, dochter van Wybrandus Hallumensis.

II. Geschriften

Dat Fungerus docent was in hart en nieren blijkt uit zijn werken, waarvan vele een didactische en moraliserende inslag hebben en bestemd zijn ad usum juventutis. Zijn vele sociale contacten blijken uit de lofdichten in zijn Sylva carminum. Peerlkamp laat zich laatdunkend uit over de zuiverheid van Fungerus Latijn, een slecht voorbeeld voor de leerlingen. Ellinger vindt toch tussen het vele didactische en moraliserende ook “Klänge persönlicher Art” die zijn werk waardevol maken.

III.Werken

Poëzie:

» Sylva carminum, in qua varia epigrammata et epitaphia doctorum ac illustrium virorum patriae continentur. Antwerpen, Leiden, 1585. » De conflagratione mundi, de resurrectione, judicio … carmen paraineticum. Franeker, 1589. » Sacrorum carminum sylloge, in qua contin. Messiados libri IV …. Leiden, 1591. » Illustrissimi Principis Mauritii et …Comitis Gulielmi Frisiae praefecti, …epinicia …. Leiden, 1595. » Sylva carminum. Franeker, 1607. (Nieuwe, uitgebreide ed. van ed. 1585). » Carminum moralium piorumque libri tres. Franeker, 1611.

Filologie:

» Nova proverbiorum farrago, tam ex graecis quam latinis auctoribus collecta. Leiden, 1585. » Etymologicum latinum, …. Frankfurt, 1605. » Etymologicum trilingue, ….Leiden, 1607 (nieuwe uitgave van het vorige). » Originationum trigloottou florilegium, …. Leiden, 1628 (herdruk van 1607 onder nieuwe titel).

Didactisch proza:

» De puerorum disciplina et recta educatione liber. Leiden, 1586.

» Symbolorum variorum, maxima tamen ex parte ethicorum, quae cum principibus, tum aliis clariss. viris inscripta sunt ….Franeker, 1598.

IV. Literatuur

BHAPB 1972, G.A.Wumkes, De “Sylva Carminum” fen Dr. Joannes Fungeri, in zijn Paden fen Fryslân, I,162-169, W.Bergsma,De reformatie in Friesland,in: Vroomheid tussen Vlie en Lauwers, Delft, 1996, 114-115, C.E.N.

[S. Sybrandy]

Citeerinstructie:

S. Sybrandy, ‘Johannes Fungerius’ in: Jan Bloemendal en Chris Heesakkers, eds., Bio-bibliografie van Nederlandse Humanisten. Digitale uitgave DWC/Huygens Instituut KNAW (Den Haag 2009). www. dwc.huygensinstituut.nl