Hamconius, Martinus (1550-1620)

31 maart 2010

I. Biografie

Martinus Hamconius (Maarten Hamkema) (*Follega ca. 1550, † ca. 1620) bleef tijdens de Opstand standvastig katholiek en koningsgezind. Hij kwam tot hoge ambten in Friesland, maar raakte ze ook tot driemaal toe weer kwijt, wanneer het politieke tij keerde.

II. Geschriften

Zijn werk is grotendeels in verzen geschreven en behandelt voornamelijk historische onderwerpen. Het heeft weinig historische waarde (en is daarom zwaar bekritiseerd), maar het had waarschijnlijk ook niet zozeer die pretentie, maar eerder een literaire.

III.Werken

Didactische poëzie:

» Certamen catholicorum cum calvinistis, continuo charactere C. conscriptum : … adiecta sunt anagrammata, chronologica acrostichides, & quaedam alia, de rebus variis. Münster, 1607, Leuven, 1612.

Epiek:

» Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.Adiecti sunt pontifices Frisiorum ethnici ….Monasterii Westph., 1609. » Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus …ab authore recognitum, auctum et imaginibus regum … exornatum. Franeker, 1620. Herdruk:Amsterdam, 1623. » Verthoninge der coninghen, bisschoppen, princen, potestaten, heeren ende graven van Vrieslant, met de gedenckweerdichste saecken van haer, soo buiten als binnen slants gedaen, van aenbegin tot den jaare 1617. Franeker, 1617.

IV. Literatuur

» BHAPB 1972; IJsewijn-Sacré, Companion, II, 129 (over het Certamen) .

[S. Sybrandy]

Citeerinstructie:

S. Sybrandy, ‘Martinus Hamconius’ in: Jan Bloemendal en Chris Heesakkers, eds., Bio-bibliografie van Nederlandse Humanisten. Digitale uitgave DWC/Huygens Instituut KNAW (Den Haag 2009). www.dwc.huygensinstituut.nl