Huygens ING Virtual Research Environments (VREs)

13 september 2012

In de afgelopen jaren heeft het Huygens ING verschillende virtuele onderzoeksomgevingen gecreëerd op wetenschapshistorisch gebied. Het gaat daarbij om twee belangrijke projecten:

Clusius Correspondentie Online:

Een digitale editie van (een deel van) de correspondentie van Carolus Clusius. De ontsluiting vindt plaats via eLaborate, een tool voor digitaal editeren dat door het Huygens ING is ontwikkeld. Op de projectpagina’s vindt u meer informatie.

CKCC – Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic:

Een digitaal corpus van ongeveer 20.000 brieven van geleerden die in de 17e-eeuwse Republiek der Nederlanden leefden. Onderzoekers kunnen met een door het Huygens ING ontwikkelde web applicatie de brieven doorzoeken en analysteren. Ook kunnen visualisaties van het correspondentie-netwerk gemaakt worden. U kunt correspondenties raadplegen in het ePistolarium. Meer informatie vindt u in de projectbeschrijving en op de aparte CKCC website.