Lopend Onderzoek

9 april 2015

Hier vindt u een overzicht van onderzoeksprojecten op wetenschapshistorisch gebied die momenteel uitgevoerd worden aan academische instellingen in Nederland en Vlaanderen. Indien u betrokken bent bij een onderzoeksproject dat hier niet vermeld staat, verzoeken wij u om dit aan ons door te geven. Veel informatie op deze lijst is afkomstig uit de Nederlandse Onderzoeksdatabase en de Belgische FRIS Research Portal.

Stand: 1.4.2014

 1. Algemeen / diachroon / theoretisch / methodologisch
  1. Wetenschap, Techniek en Samenleving
  2. Assessments of Past Science
  3. Towards a global history of life courses. Creating a network for the development of data structures for standardized longitudinal historical data
  4. Geschiedenis bedrijven: culturele geschiedenis in een cataclysmische verklaring
  5. Papier en virtuele steden Nieuwe methodologieën voor het gebruik van historische bronnen bij virtuele stedelijke cartografie
  6. Chinese historiografie en historisch denken in vergelijkend perspectief
  7. De typologie van het archief als instrument voor vergelijkend onderzoek van archiveringssystemen
 2. Middeleeuwen
  1. The life and works of Wu Shouyang: sources and legacy
  2. Taste in transition. Mass reproduction and consumption of visual representations in the Low Countries 1400-1550
  3. De eerste confrontatie met de aristotelische kosmologie in het Latijnse Westen (Katholieke Universiteit Leuven)
  4. Hollandus’ sporen. Het alchemistische Hollandus-corpus en zijn verspreiding in de Nederlanden en in Europa tot ca. 1600 (Universiteit Antwerpen)
 3. Vroegmoderne periode (16e-18e eeuw)
  1. CKCC (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic) project: virtual research environment to browse and analyze metadata and full texts of around 20,000 Dutch scholarly letters from the period 1594-1707 (Descartes Institute (University of Utrecht); the Huygens ING; National Library of the Netherlands; DANS (Data Archiving and Networked Services) and UvA (University of Amsterdam))
  2. Biografie Jan Swammerdam (Eric Jorink, Huygens Instituut KNAW)
  3. Hugo Grotius, 1583-1647 (Henk Nellen, Huygens Instituut KNAW)
  4. Antoni van Leeuwenhoek: Alle de brieven / collected letters (Lodewijk Palm, Huygens Instituut KNAW)
  5. De Newton-receptie in de Republiek (Eric Jorink, Huygens Instituut KNAW)
  6. Circulating Knowledge in Early Modern Science (Sven Dupré, Universiteit Gent)
  7. Towards a historical epistemology of experiment in early modern science. A study of the use and meaning of material objects in the context of collections from the sixteenth to the eighteenth century’ (Sven Dupré, UGent – FWO-Vlaanderen, 2008-2011)
  8. Recycling the Classics. Humanistic Scholarship, its Development and its Implications
  9. The observatory observed (Geert Somsen)
  10. The Uses of Mathematics in the Dutch Republic
  11. Leibniz en zijn kring: ‘precomparatieve’ taalkunde in Duitsland (1670-1750) (Katholieke Universiteit Leuven)
 4. 19e eeuw – 1945
  1. Physical Anthropology and Colonial Practice (Fenneke Sysling, Huizinga Instituut)
  2. Biografie H.A. Lorentz (Anne Kox, UvA)
  3. Uitgave wetenschappelijke correspondentie Lorentz (Anne Kox, UvA)
  4. Geschiedenis van de vroege quantumtheorie (Anne Kox, UvA)
  5. Bijdrage aan de Collected Papers of Albert Einstein (Anne Kox, UvA)
  6. Nederlandse fotografische iconen ? Een onderzoek naar de werking van foto?s in Nederlandse geschiedboeken en een inventarisatie van de ideeën en werkwijzen van historische beeldbepalers
  7. Friedrich Meinecke?s historicism: an attempt to go ‘Beyond Historicism’?
  8. Internationale congrescultuur in de 19e en 20e eeuw (ca.1850-1950)
  9. W.H. Suringar: European Philanthropist, 1790-1872. A social and political biography
  10. The Colossal Stranger. Andrew Carnegie and Diplodocus Intrude on Europe,1899-1938 (Ilja Nieuwland, Huygens ING)
  11. De achterkant van het “laboratoriumtijdperk”. Veldwerk in de biologische wetenschappen in Noordwest-Europa, 1859-1927. (Katholieke Universiteit Leuven)
  12. De opkomst van de bewegingscultuur in België en haar wetenschappelijke legitimatie en institutionalisering (1830-1914) (Katholieke Universiteit Leuven)
  13. De zedelijke rekenkunde in België (1831-1925). Een wetenschapshistorische studie.(Katholieke Universiteit Leuven)
  14. Geschiedbeoefening in Nederland, 1830-1860: een afwijking van het ‘Algemeen Europees Patroon’? (Katholieke Universiteit Leuven)
  15. Historische epistemologie en de circulatie van kennis: een casestudie over wetenschappelijke verbeelding (Katholieke Universiteit Leuven)
  16. Ingenieurs in een nieuwe wereld. De rol van ingenieurs in de moderne samenleving. (Katholieke Universiteit Leuven)
  17. Laboratoriumcultuur (1870-1945). Overheidslaboratorium (Katholieke Universiteit Leuven)
  18. Laboratory cultures and the authority of science: the case of Belgium in an international perspective, 1870-1950 (Katholieke Universiteit Leuven)
  19. Op zoek naar elegante oplossingen: landbouwwetenschap en -beleid in België 1914-1962 (Katholieke Universiteit Leuven)
 5. Recent (1945-)
  1. Western Esotericism and the Academy
  2. Using History for Designing Technology Policies
  3. Living Beyond Historicism: The French Example (Frank Ankersmit, RUG)
  4. Globalisering en Cultureel erfgoed