Tiara, Petreius (1514-1586)

30 maart 2010

I. Biografie

Petreius Tiara (* Workum 15-7-1514, † Franeker, 9-2-1586) studeerde te Leuven geneeskunde, bezocht universiteiten in Duitsland, Frankrijk en Italië. Hij was verschillende keren stadsgeneesheer te Franeker en werd in 1559 of 1560 hoogleraar Grieks in Douai, in 1575 in Leiden, waar hij tevens de eerste rector werd en in 1585 te Franeker, waar hij al na een jaar overleed. Hij was eerst gehuwd met Pi(e)trick Anskes, daarna met Aef Barendts. Zijn bibliotheek berust op de Provinciale Bibliotheek (nu onderdeel van Tresoar) te Leeuwarden.

II. Geschriften

In Leiden behoorde Tiara tot de kring rond Dousa en zag verzen van zijn hand in diens bundels opgenomen. Zijn gedichten worden door Peerlkamp geroemd en uitvoerig geciteerd.

III.Werken

Vertalingen:

» Niet getraceerd, wel in de literatuur genoemd: »

Poëzie:

»

IV. Literatuur

[S.Sybrandy]

Citeerinstructie:

S.Sybrandy,‘Petreius Tiara’in:Jan Bloemendal en Chris Heesakkers,eds.,Bio-bibliografie van Nederlandse Humanisten. Digitale uitgave DWC/Huygens Instituut KNAW (Den Haag 2009). www.dwc.huygensinstituut.nl