37e Erasmus Birthday Lecture door Kathy Eden: "Erasmus over honden en baden en andere mankgaande vergelijkingen" (Amsterdam, 4 november 2016)

14 oktober 2016

Erasmus, door tijdgenoten zowel geprezen als bekritiseerd om zijn beheersing van de kunst van de vergelijking, stelt deze discursieve techniek centraal in zijn onderwijshervorming, zijn Bijbelse hermeneutiek en zijn oproep tot philosophia Christi. Kathy Eden gaat in deze lezing in op de oorsprong van deze stijlfiguur van Erasmus bij enkele van zijn favoriete redenaars en filosofen, onder wie Quintilianus en Plato, en de sleutelrol ervan in zijn eigen literaire werk.

Kathy H. Eden (hoogleraar Engelse literatuur en hoogleraar klassieke talen aan Columbia University, New York) is gespecialiseerd in het renaissance-humanisme, de geschiedenis van de retoriek, de hermeneutiek, de klassieke literaire theorie en de geschiedenis van de klassieke wetenschap. Zij bestudeert de geschiedenis van de retorische en poëtische theorie in de (late) oudheid en de renaissance binnen de bredere context van de intellectuele geschiedenis, met het accent op de receptie. Momenteel houdt zij zich bezig met epistolaire theorie en de opbouw van brievencollecties in de oudheid en de renaissance.

Voertaal

Engels

Datum

4 november 2016, 16:15 tot 17:15 uur

Locatie

KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam