[Symposium] Constantijn Huygens: Een leven in brieven (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 2 december 2022)

Huygens Instituut, NL-Lab, KB en Vrienden van de KB organiseren een congres ter gelegenheid van de voltooiing van het project Huygens’ Briefwisseling Online.

Muziek, kunst, architectuur, politiek, wetenschap, parfum, nieuwe brieven en ontdekkingen. Met mooie verhalen over deze onderwerpen uit de briefwisseling van Constantijn Huygens, verteld door gerenommeerde sprekers, komen hij en zijn tijdgenoten met behulp van beeld, geluid én geur tot leven op het congres ‘Constantijn Huygens. Een leven in brieven’. Lees meer…

[Symposium] Isaac Beeckman reconsidered by Klaas van Berkel and Arjan van Dixhoorn (Amsterdam, 24 October 2022)

Today, the important role of Isaac Beeckman (1588-1637) in the initial stages of the so-called Scientific Revolution of the seventeenth century is contested by no one, if only because of his decisive influence on the young René Descartes. Yet recent research on his famous notebook, the Journal, convincingly shows that this notebook is much more than a scientific diary. His notes reveal a particular way of philosophizing that sheds new light on the cultures of knowledge in the early seventeenth century, especially in the Dutch Republic. Lees meer…

[Evenement] Dijksterhuislezing 2022 en SAE-themamiddag “Kennisproductie in koloniale context”(Amsterdam, 24 november 2022)

Op 24 november 2022 organiseert de SAE haar jaarlijkse Dijksterhuislezing, dit keer in samenwerking met het Allard Pierson. Het thema van de middag is “kennisproductie in koloniale context”. De Dijksterhuislezing zal worden uitgesproken door meLê Yamomo & Barbara Titus met als titel: “Rehearsing Decolonial Curatorship of Southeast Asian Sound Archives in Europe”.

Programma

  • 13.00 – 14.00 uur: Luistersessie met live performances. Locatie: Universiteitstheater van de UvA
  • 14.00 – 14.30 uur: Pauze & inloop
  • 14.30- 14.40 uur: Welkom & opening. Dagvoorzitter: Steph Scholten
  • 14.40 – 15.30 uur: Dijksterhuislezing In de lezing vertellen yamomo en Titus over hun internationale onderzoeksproject Decolonizing Southeast Asian Sound Archives (DeCoSEAS). Door middel van de ontsluiting van drie belangrijke koloniale geluidscollecties met opnames uit Zuid-Oost Azië (waaronder de Jaap Kunst Collectie aan de Universiteit van Amsterdam) beoogt het project bij te dragen aan wetenschappelijke theorievorming en praktijken van het archiveren met speciale aandacht voor de historische en sociale implicaties van het luisteren. Daarin hebben de Zuid-Oost-Aziatische partners van het project (wetenschappers, [uitvoerend] kunstenaars, NGOs, curatoren) een centrale rol, zodat de behoeftes van hun erfgoedpraktijken en -intituties ook in Europa hoorbaarder worden.
  • 15.30- 15.45 uur: Pauze
  • 15.45 – 17.00 uur: Kennisproductie in koloniale context. Na afloop van de lezing wordt door verschillende sprekers gereflecteerd op de omgang met collecties die zijn voortgekomen uit kennisproductie in koloniale context – materiaal dat in veel universitaire collecties voorkomt. Welke betekenis moeten we geven aan deze archieven, foto’s en ander materiaal? Hoe moeten we vanaf nu omgaan met deze collecties en wat betekent dit voor de toekomst? Met bijdragen van:  Charles Jeurgens, Hoogleraar archiefwetenschap Universiteit van Amsterdam; Marieke Bloembergen, Hoogleraar Erfgoed- en postkoloniale studies in Indonesische Geschiedenis, Universiteit Leiden; Anneke Groen, conservator speciale collecties, erfgoed en kunst, Wageningen University & Research
  • 17.00 – 18.00 uur: Borrel

Datum en locatie

Donderdag 24 november 2022, 13-17 uur Allard Pierson & Universiteitstheater UvA Oude Turfmarkt 127 / Nieuwe Doelenstraat16-18 Amsterdam

Toegang

De Dijksterhuislezing is gratis toegankelijk. De voertaal tijdens de lezing is hybride (Engels en Nederlands). U kunt zich gratis aanmelden via de website van de Stichting Academisch Erfgoed.

[Congres] Symposium Jan Lever 100 (Amsterdam, 10 november 2022)

Op 10 november 2022 vindt een symposium plaats aan de Vrije Universiteit over leven en werk van de bioloog Jan Lever (1922-2010). Aanleiding is het feit dat het in 2022 een eeuw geleden is dat Lever werd geboren. In het najaar vindt tevens de expositie ‘Een leven vol verwondering’ over Lever plaats, samengesteld door de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek.

Zie voor verdere details Geheugen van de VU

[Congres] Van luis in de pels tot corporate glossy? Universitaire pers in Nederland en België sinds het einde van de negentiende eeuw (Groningen, 25 november 2022)

Academische bladen zijn een platform voor kritische geluiden, ongehoorde stemmen en debat op het scherpst van de snede. Of toch niet? Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kent Nederland universiteitskranten met onafhankelijke redacties en professionele journalisten die kritisch en opiniërend schrijven over het universitaire leven. Tegelijkertijd worden deze bladen grotendeels betaald door de universiteit en dragen ze gewild of ongewild bij aan de corporate identity. Daarbij is de onafhankelijkheid van deze bladen altijd een heet hangijzer geweest. Hoe hebben de bladen zich ontwikkeld sinds de verzakelijking van de universiteit? Is de universitaire pers nog wel de luis in de pels van de academische gemeenschap? Lees meer…

[Presentatie] Huib Zuidervaart & Oscar Matsuura: Astronomer, Cartographer and Naturalist of the New World: The Life and Scholarly Achievements of Georg Marggrafe (1610-1643) in Colonial Dutch Brazil (Leiden, 18 november 2022)

Georg Marggrafe (1610-1643) wordt tegenwoordig geprezen als de auteur van een invloedrijk verslag over de natuurlijke historie van Noord-Brazilië en als samensteller van de eerste nauwkeurige kaart van het gebied, die wordt beschouwd als een van de elegantste producten van de zeventiende-eeuwse Nederlandse cartografie. Lees meer…

[Call for Papers] “Small Science: Perspectives on Contemporary Small-Scale Research” (Barcelona, 2-3 February 2023; Deadline 15 October 2022)

The Institut d’Història de la Ciència iHC, Universitat Autònoma de Barcelona invites paper proposals for the international workshop Small Science: Perspectives on Contemporary Small-Scale Research. The event will take place in person on February 2-3, 2023 at the Institut d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona. However, there will also be a virtual option for those choosing to attend remotely. Lees meer…

[Event] Conference “African Scientists in Colonial and Postcolonial Contexts, 1800-2000” (Royal Society of London, Carlton House, 21 October 2022)

The story of the historical relationship between science and empire is often told in brushstrokes, with scientists who originated from outside Europe being relegated to supporting roles. In recent years this approach has been challenged both inside and outside the academy, with scholars and journalists alike calling for more studies that seek to understand the proactive roles played by individual scientists who originated from indigenous colonial communities. Lees meer…

[Event] Science & Religion: Exploring the Spectrum of Global Perspectives Symposium (Birmingham, 11 Oct 11 2022)

Since 2014, the multidisciplinary research project ‘Science and Religion: Exploring the Spectrum of Global Perspectives’ has endeavoured to build a better understanding of how professional scientists and members of the public view the relationship between evolution and religion, and by extension, the relationship between science, rationality and religion. With researchers based in eight countries worldwide – including the UK, USA, Canada, Spain, Germany, Argentina, Australia and Sri Lanka – the project has explored the historical, cultural, social and psychological factors at play in public space discussions of the relationship between evolution and personal faith. Lees meer…

Gewina Conference Woudschoten 2022, ‘Contested Expertise: Trust in Science and Technology’: registration open, programme available

The (normally) bi-annual Gewina conference is now open for registration. The organizers want to thank everyone for their enthusiastic response to the call for papers and look forward to the presentations. The programme can be found here.

Questions about registration, the programme, or other organisational issues, can be directed to contestedexpertise@gmail.com

Read more on Gewina.nl