Boekpresentatie: Onweer (Leiden, 17 mei 2019)

29 april 2019


Hoe reageren mensen op de gevolgen van natuurgeweld? Van oudsher werden bijvoorbeeld donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. De uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin echter verandering. Welke gevolgen hadden de uitvinding en invoering van de bliksemafleider voor de manier waarop men aankeek tegen het onweer, zowel in wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht?

In Onweer, geschreven door Jan Wim Buisman, wordt duidelijk gemaakt hoe godsbeeld en natuurbeeld veranderden. De religie van verlichte mensen werd niet zozeer door angst als wel door vreugde bepaald. En ook de natuur werd minder dan voorheen als een bedreiging ervaren. Veeleer mocht zij een vriendin heten. Maar als je niet meer bang hoefde te zijn voor het onweer, kon je er onbekommerd mee gaan spelen. Dat deden dichters, schilders en musici dan ook naar hartenlust. Nimmer heeft in de westerse cultuur zo’n uitgebreide esthetisering van het onweer plaatsgevonden als op het einde van de achttiende en aan het begin van de negentiende eeuw: de Verlichting maakte plaats voor de Romantiek.

Graag nodigen Jan Wim Buisman, de opleiding religiewetenschappen LUCSoR van het Leids Instituut voor Regio Studies (LIAS) en Uitgeverij Vantilt u uit voor de boekpresentatie van:

Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830

We verwelkomen u graag op vrijdagmiddag 17 mei vanaf 14:30 uur in de Universiteitsbibliotheek Leiden, Vossiuszaal, tweede etage, Witte Singel 27 Leiden. De toegang is vrij, maar het aantal plaatsen is beperkt. Daarom wordt u vriendelijk verzocht u vooraf aan te melden via: promotie@vantilt.nl.

Programma

Inloop vanaf 14:30 uur. De auteur Jan Wim Buisman zal spreken naar aanleiding van Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830. Vervolgens wordt het eerste exemplaar overhandigd aan Prof. Dr. E.G.E. van der Wall, emerita hoogleraar van de cultuur en de geschiedenis van het christendom, die daarop kort aan het woord zal komen. Tenslotte zal Prof. Dr. H.G.M. Jorink, bijzonder hoogleraar Verlichting en Religie in historisch perspectief vanwege Teylers Stichting, spreken. Na afloop is er gelegenheid om het boek aan te schaffen.

Illustratie: Jan Willem Roelofs, Naderend onweer (1850). Collectie Rijksmuseum.