[Book] A History of Scientific Journals Publishing at the Royal Society, 1665-2015 (Open Access; UCL Press)

UCL Press is delighted to announce the publication of a new open access book, A History of Scientific Journals: Publishing at the Royal Society, 1665-2015 by Aileen Fyfe, Noah Moxham, Julie McDougall-Waters, and Camilla Mørk Røstvik. Lees meer…

Verslag: boekpresentatie “Computerpioniers. Het begin van het computertijdperk in Nederland” (Abel Streefland)

Door Abel Streefland

Op 6 maart vond bij Spui25 de presentatie plaats van het boek ComputerpioniersHet begin van het computertijdperk in Nederland, geschreven door Gerard Alberts en Bas van Vlijmen. Het zaaltje bleek eigenlijk te klein voor het bonte gezelschap. Hoofdrolspelers uit het boek, zoals de 90-jarige Delftse computerpionier Willem van der Poel, waren naar Amsterdam gekomen, maar ook familieleden van reeds overleden pioniers. Lees meer…

[Boek] Klaas van Berkel: Isaac Beeckman on Matter and Motion. Mechanical Philosophy in the Making

The contribution of the Dutch craftsman and scholar Isaac Beeckman to early modern scientific thought has never been properly acknowledged. Surprisingly free from the constraints of traditional natural philosophy, he developed a view of the world in which everything, from the motion of the heavens to musical harmonies, is explained by reducing it to matter in motion. His ideas deeply influenced Descartes and Gassendi. Klaas van Berkel has succeeded in unearthing and explicating Beeckman’s scientific notebooks, allowing us to follow how he developed his new philosophy, almost day by day. Lees meer…

[Boek] Between Rhetoric and Reality – Instrumental Practices at the Astronomical Observatory of the Amsterdam Society 'Felix Meritis', 1786-1889

‘Een van de best bewaarde geheimen van Amsterdam’, zo mag je het Observatorium van Felix Meritis en het uitzonderlijke uitzicht noemen. Sinds 1788 bood de Tempel der Verlichting aan de Keizersgracht huisvesting aan beoefenaren en liefhebbers van alle takken van wetenschap en kunst. Het genootschap Felix Meritis (‘Gelukkig door Verdiensten’) bestond uit verschillende departementen, beschikte over een bibliotheek en stond bekend om zijn prachtige concertzaal. Wat tot dusverre veelal onopgemerkt bleef, is dat het gebouw van Felix Meritis ook is ontworpen voor een destijds zeer moderne sterrenwacht. Lees meer…

Nieuw boek: Correspondentie Van Nierop als derde deel in de serie 'Tools and Sources for the History of Science in the Netherlands'

The correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682), onder redactie van Marlise Rijks, is het nieuwste deel in de DWC-serie ‘Tools and Sources in the History of Science in the Netherlands’. Lees meer…