[Congres] Van luis in de pels tot corporate glossy? Universitaire pers in Nederland en België sinds het einde van de negentiende eeuw (Groningen, 25 november 2022)

22 september 2022

Academische bladen zijn een platform voor kritische geluiden, ongehoorde stemmen en debat op het scherpst van de snede. Of toch niet? Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kent Nederland universiteitskranten met onafhankelijke redacties en professionele journalisten die kritisch en opiniërend schrijven over het universitaire leven. Tegelijkertijd worden deze bladen grotendeels betaald door de universiteit en dragen ze gewild of ongewild bij aan de corporate identity. Daarbij is de onafhankelijkheid van deze bladen altijd een heet hangijzer geweest. Hoe hebben de bladen zich ontwikkeld sinds de verzakelijking van de universiteit? Is de universitaire pers nog wel de luis in de pels van de academische gemeenschap?

Tijdens dit Gewina-najaarscongres belichten historici en publicisten uiteenlopende aspecten van de geschiedenis van de universitaire pers sinds de late negentiende eeuw. Welke rol speelden academische bladen bijvoorbeeld in de sociale kwestie of in de beeldvorming van HIV/AIDS? In hoeverre waren en zijn universitaire media een bindmiddel voor de academische gemeenschap? De huidige universiteitskranten zijn ontstaan op de golven van de democratisering van de jaren zeventig. Hoe hebben zij zich kunnen ontwikkelen van politieke kranten naar multimediale nieuwsmedia? En wat moeten we eigenlijk onder ‘universitaire pers’ verstaan?

Deze en andere aspecten uit de geschiedenis van de universitaire pers komen aan bod in dit symposium dat wordt georganiseerd door het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina (zie website). Dit jaar in samenwerking met Centrum voor Universiteitsgeschiedenis en Wetenschapsstudies (RUG) en Stevin Centre for History of Science and Humanities (VU Amsterdam).

Zie voor het programma, abstracts en aanmelding de website van het Genootschap Gewina