[Evenement] Dijksterhuislezing 2022 en SAE-themamiddag “Kennisproductie in koloniale context”(Amsterdam, 24 november 2022)

5 oktober 2022

Op 24 november 2022 organiseert de SAE haar jaarlijkse Dijksterhuislezing, dit keer in samenwerking met het Allard Pierson. Het thema van de middag is “kennisproductie in koloniale context”. De Dijksterhuislezing zal worden uitgesproken door meLê Yamomo & Barbara Titus met als titel: “Rehearsing Decolonial Curatorship of Southeast Asian Sound Archives in Europe”.

Programma

  • 13.00 – 14.00 uur: Luistersessie met live performances. Locatie: Universiteitstheater van de UvA
  • 14.00 – 14.30 uur: Pauze & inloop
  • 14.30- 14.40 uur: Welkom & opening. Dagvoorzitter: Steph Scholten
  • 14.40 – 15.30 uur: Dijksterhuislezing In de lezing vertellen yamomo en Titus over hun internationale onderzoeksproject Decolonizing Southeast Asian Sound Archives (DeCoSEAS). Door middel van de ontsluiting van drie belangrijke koloniale geluidscollecties met opnames uit Zuid-Oost Azië (waaronder de Jaap Kunst Collectie aan de Universiteit van Amsterdam) beoogt het project bij te dragen aan wetenschappelijke theorievorming en praktijken van het archiveren met speciale aandacht voor de historische en sociale implicaties van het luisteren. Daarin hebben de Zuid-Oost-Aziatische partners van het project (wetenschappers, [uitvoerend] kunstenaars, NGOs, curatoren) een centrale rol, zodat de behoeftes van hun erfgoedpraktijken en -intituties ook in Europa hoorbaarder worden.
  • 15.30- 15.45 uur: Pauze
  • 15.45 – 17.00 uur: Kennisproductie in koloniale context. Na afloop van de lezing wordt door verschillende sprekers gereflecteerd op de omgang met collecties die zijn voortgekomen uit kennisproductie in koloniale context – materiaal dat in veel universitaire collecties voorkomt. Welke betekenis moeten we geven aan deze archieven, foto’s en ander materiaal? Hoe moeten we vanaf nu omgaan met deze collecties en wat betekent dit voor de toekomst? Met bijdragen van:  Charles Jeurgens, Hoogleraar archiefwetenschap Universiteit van Amsterdam; Marieke Bloembergen, Hoogleraar Erfgoed- en postkoloniale studies in Indonesische Geschiedenis, Universiteit Leiden; Anneke Groen, conservator speciale collecties, erfgoed en kunst, Wageningen University & Research
  • 17.00 – 18.00 uur: Borrel

Datum en locatie

Donderdag 24 november 2022, 13-17 uur Allard Pierson & Universiteitstheater UvA Oude Turfmarkt 127 / Nieuwe Doelenstraat16-18 Amsterdam

Toegang

De Dijksterhuislezing is gratis toegankelijk. De voertaal tijdens de lezing is hybride (Engels en Nederlands). U kunt zich gratis aanmelden via de website van de Stichting Academisch Erfgoed.