Shortlist Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis 2019 bekend

4 juni 2019


Op 21 juni 2019 zal tijdens de Gewina Woudschoten Conferentie in Zeist de Gewina-Descartes-Huygens Scriptieprijs voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis voor de derde keer worden uitgereikt. De afgelopen maanden evalueerde een vakkundige jury niet minder dan achttien inzendingen uit België en Nederland. Na een lange periode van beraadslaag en besluit, nomineert zij de volgende drie scripties:

Lea Beiermann, ‘“Microscopical Science”: Building an Instrumental Community in London’s Periodical Press, 1860-1880’:

Halfweg de negentiende eeuw werden microscopische sociëteiten en tijdschriften gelanceerd, die amateurs en beroepsonderzoekers in de wetenschap, geneeskunde en techniek tot studie met de microscoop aanzetten. Deze thesis onderzoekt hoe Londense microscopische tijdschriften bijdroegen tot het ontstaan van een diverse microscopie-gemeenschap. Beiermann betoogt dat subgroepen van deze gemeenschap verschillende epistemische programma’s bevorderden. De professionalisering van wetenschap wordt geconceptualiseerd als een verschuiving in het relatieve belang van deze epistemische programma’s. In een hedendaagse context waarin ‘citizen science’ aan belang wint, maakt deze thesis het mogelijk om de evolutie van de categorieën van amateurisme en professionalisme vanuit een langetermijnperspectief te begrijpen.

Beiermann schreef haar scriptie als studente Cultures of Arts, Science and Technology (RMSc) aan Maastricht University en studeerde af in juni 2017

Wouter Egelmeers, ‘Reframing Sexuality: Magnus Hirschfeld’s Exposition of ‘Universal’ Fetishism in his 1930 Bilderteil zur Geschlechtskunde:

De Duitse seksuoloog Magnus Hirschfeld (1868-1935) was een van de eerste en meest invloedrijke onderzoekers die de rechten van ‘afwijkende’ seksualiteiten wetenschappelijk verdedigde. Zijn levenswerk, Geschlechtskunde (1930), bevatte een Bilderteil waarin Hirschfeld zijn werk visueel probeerde te onderbouwen door middel van een caleidoscopische overvloed aan afbeeldingen. In deze scriptie richt Egelmeers zich op het visuele discours van dit werk om bloot te leggen hoe Hirschfeld afbeeldingen verzamelde en Europeanen met “anderen” vergeleek. Hoewel Hirschfeld hoopte de universaliteit, en dus normaliteit van fetisjisme aan te tonen, beargumenteert Egelmeers dat hij tegelijkertijd ook stereotypes over culturen en seksualiteiten van beide groepen versterkte.

Egelmeers schreef zijn scriptie als student History (RMA) aan de Radboud Universiteit en studeerde af in april 2016.

Virgile Royen, ‘Les Universitaires Liégeois Face à la Flamandisation de l’Université de Gand (1918-1923)’:

De vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent tussen 1918 en 1923 wordt vaak beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis van de taalspanningen in België. Deze thesis biedt een nieuw perspectief door de rol van Luikse hoogleraren en studenten in hun strijd tegen de vernederlandsing te bestuderen. Royen toont aan dat de korpsgeest van deze actoren een sterke invloed uitoefende op de totstandkoming van deze academische protestbeweging. Zijn analyse biedt een beter begrip van de sociale positie van deze ‘stand’ en ontwart de complexe relaties tussen de nationalistische en professionele kanten van de zogenaamde ‘Gand-Français’-beweging.

Royen schreef zijn scriptie als student Geschiedenis (MA) aan de Universiteit Luik en studeerde af in augustus 2017.