Studium Jaargang 3 (2010), no. 2

29 oktober 2010

ARTIKELEN / ARTICLES ARTIKELEN / ARTICLES

 • Ruben Mantels, ‘De klacht van Nkunda. Over universiteiten, kolonisatie en dekolonisatie in Belgisch-Congo’ | 61-73
 • Wolfgang Kaltenbrunner, ‘Literary Positivism? Scientific Methods inthe Work of Sainte-Beuve (1804-1869) and Wilhelm Scherer (1841-1886)’ | 74-90

ESSAY REVIEW

 • Peter Jan Knegtmans, ‘Tegenstrijdigheden rond de migratie van studenten’ | 91-93

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

 • Han van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders. Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 (Hilversum: Verloren 2009). 552 pp., ISBN 978-90-8704-106-9. € 45,00. (Siger Zeischka)
 • René Descartes, Meetkunde [Inleiding en vertaling van Wim W. Wilhelm] (Delft: Eburon 2009). 200 pp., ISBN 978-90-5972-323-8. € 31,50.  (Fokko Jan Dijksterhuis)
 • Vincent Icke, De ruimte van Christiaan Huygens (Groningen: Historische Uitgeverij 2009). 93 pp., ISBN 978-90-6554-028-7. € 20,00. (Rienk Vermij)
 • Laurens de Rooy, Hans van den Bogaard, Simon Knepper, Johan Kortenray en Antoon Moorman, Verzamelaars van vorm [Engelse editie: Forces of form, Amsterdam University Press] (Amsterdam: Vossiuspers UvA 2009). 144 pp., ISBN 978-90-5629-551-6. € 29,50. (Hieke Huistra)
 • Richard Holmes, De tijd van verwondering. De ontdekking van de moderne wetenschap [Vertaling van The Age of Wonder door Wybrand Scheffer] (Amsterdam en Antwerpen: Uitgeverij Contact 2009). 654 pp., ISBN 978-90-254-1706-2. € 49,95. (Daan Wegener)
 • Maartje Janse et al., De waarde van kennis [Themanummer De negentiende eeuw 33 (2009) 1] (Hilversum: Verloren 2009). 72 pp., geen ISBN. € 10,00. (Bert Theunissen)
 • Klaas van Berkel, Academisch leven. Over geschiedenis, karakter en veerkracht van de Nederlandse universiteit (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2009). 70 pp., ISBN 978-90-351-3438-6. € 16,95. (Hilde de Ridder-Symoens)
 • Leen J. Dorsman en Peter Jan Knegtmans (red.), Over de grens. Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 [Universiteit & Samenleving 5] (Hilversum: Verloren 2009) 160 pp., ISBN 978-90-8704-136-6. € 16,00. (Pieter Dhondt)
 • A. H. M. Kerkhoff, Opvattingen over sociale geneeskunde. Een genealogische verkenning (Maastricht: Shaker Publishing 2009). 212 pp.,  ISBN 978-90-423-0375-1. € 36,00. (Karel Peter Companje)
 • Alice Juch, Longarts in Nederland, 100 jaar NVALT, 1908-2008 (’s-Hertogenbosch: NVALT 2009). 300 pp., ISBN 978-940493-01-1. € 39,00 (Leo van Bergen)
 • Ad Maas and Hans Hooijmaijers (eds.), Scientific Research in World War II: What Scientists Did in the War (London and New York: Routledge 2009). xii + 240 pp., ISBN 978-0-7103-1340-9. € 98,00. (Roy MacLeod)
 • Anouck Vrouwe, Hittebarrière. Vijftig jaar plasmafysica bij FOM-Rijnhuizen (Rijnhuizen: FOM 2009). 119 pp., geen ISBN. Kosteloos te bestellen via HYPERLINK “mailto:info@rijnhuizen.nl”info@rijnhuizen.nl.  (Dirk van Delft)
 • Adriaan in ’t Groen, De Wende en Humboldts erfenis. De utopie voorbij (Leiden: Leiden University Press 2009). 304 pp., ISBN 978-90-8728-069-7. € 39,50. (Ruben Mantels)
 • Renée van de Vall and Robert Zwijnenberg (eds.), The Body Within. Art, Medicine and Visualization (Leiden and Boston: Brill 2009) [Brill’s Studies in Intellectual History 176; Brill’s Studies on Art, Art History, and Intellectual History 3]. xvi + 227 pp., ISBN 978-9004-17621-8. € 99,00. (Alexis Smets)
 • Bert-Jaap Koops, Christoph Lüthy, Annemiek Nelis en Carla Sieburgh (reds.), De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatie (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2009). 333 pp., ISBN 978-90-351-3439-3.  € 19,95. (Ignaas Devisch)