The Botanical Gardens at Bogor, lots of insects, UNESCO’s Statement on Race and book reviews: Studium Vol. 11 issues 3 & 4 are out!


Studium Vol. 11 issues 11.3 and 11.4 have just been published: the first a special issue Plants and Politics at the Bogor Botanical Gardens, edited by Andreas Weber and Robert-Jan Wille; the second our “regular issue” with a host of articles and book reviews. All are downloadable for free (see below). Lees meer…

Belgische botanici, Campers schoenen en de Stufi: Studium Jaargang 11, nummer 2 is uit

Studium 11: 2 (2018) is uit! Alle artikelen zijn ook in open acces te lezen via de website: Lees meer…

Studium Jaargang 4, No. 2 (2011)

Studium Volume 4, No. 2 (2011)

Themanummer over: FREDERIK KAISER (1808-1872), SCHEPPER VAN DE ‘NIEUWE’ LEIDSE STERREWACHT Uitgave ter gelegenheid van de restauratie van de in 1860 tot stand gekomen Leidse Sterrewacht

Download het themanummer als PDF-bestand

Lees meer…

Studium Jaargang 4, No. 1 (2011)

Studium Vol. 4, No. 1 (2011)

WOORD VOORAF / AVANT-PROPOS

ARTIKELEN / ARTICLES

 • Van relativisme naar oordeelsvorming. Recente tendensen in de wetenschaps-geschiedschrijving Ed Jonker
 • Wetenschapsgeschiedenis op lange termijn: flexibiliteit en fragiliteit van disciplines Daan Wegener
 • ‘Nationale filologieën’ en het historisch onderzoek naar disciplinevorming in de geesteswetenschappen. Een verkenning Gert-Jan Johannes

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

 • Bruno Boute, Academic Interests and Catholic Confessionalisation. The Louvain Privileges of Nomination of Ecclesiastical Benefices [Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 35] (Leiden and Boston: Brill 2010). Xxvii + 683 pp., ISBN 978-9004-18417-6. € 196,00. R. Po-chia Hsia (Pennsylvania State University)
 • Ole Peter Grell, Andrew Cunningham and Jon Arrizabalaga (eds.), Centres of Medical Excellence? Medical Travel and Education in Europe, 1500-1789 (Farnham: Ashgate 2010). Xiii + 335 pp., ISBN 978-0-7546-6699-8. £ 70,00. Vincent Van Roy (FWO Vlaanderen en Universiteit Antwerpen)
 • Vlad Alexandrescu et Robert Théis (éds.), Nature et surnaturel. Philosophies de la nature et métaphysique aux XVIe-XVIIIe siècles (Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag 2010). 199 pp., ISBN 978-3-487-14384-2. € 34,80. Delphine Bellis (Université d’Utrecht)
 • Siegfried Huigen, Jan L. de Jong and Elmer Kolfin (eds.), The Dutch Trading Companies as Knowledge Networks [Intersections 14] (Leiden, Boston: Brill 2010). Xxiii + 441 pp., ISBN 978-90-04-18659-0. € 99,00. Ernst van den Boogaart
 • Claus Zittel, Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Wissenschaft (Berlin: Akademie Verlag 2009). 431 pp., ISBN 978-3-05-004050-9. € 69,80. Willem van Hoorn (The University of Cape Town)
 • Ingrid R. Vermeulen, Picturing Art History. The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century (Amsterdam: Amsterdam University Press 2010). 359 pp., ISBN 978-908964-031-4. € 49,50. Annemieke Hoogenboom (Universiteit Utrecht)
 • Joep van Gennip en Marie-Antoinette Th. Willemsen (red.), Het geloof dat inzicht zoekt. Religieuzen en de wetenschap [Metamofosen. Studies in religieuze geschiedenis 9] (Hilversum: Verloren 2010). 228 pp., ISBN 978-90-8704-181-6. € 23,00. Nienke Roelants (Universiteit Gent)
 • Jan Egter van Wissekerke, Van kwade droes tot erger. Gebruik en veterinaire verzorging van paarden in het leger (1762-1874) (Rotterdam: Erasmus Publishing 2010). 400 pp., ISBN 978-90-5235-205-3. € 44,50. Bas Steltenpool
 • L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), Het universitaire bedrijf. Over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer [Universiteit en Samenleving 6] (Hilversum: Verloren 2010). 112 pp., ISBN 978-90-8704-182-3. € 12,00. Pieter Dhondt (Universiteit Gent)
 • Timo Bolt, Van zenuwachtig tot hyperactief. Andere kijk op ADHD (Amsterdam: Uitgeverij SWP 2010). 159 pp., ISBN 978-90-8850-111-1. € 19,90. Nelleke Bakker (Rijksuniversiteit Groningen)

Studium Jaargang 3 (2010), no. 3

Studium Vol. 3, No. 3 (2010)

ARTIKELEN / ARTICLES ARTIKELEN / ARTICLES

 • Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen Arjo Roersch van der Hoogte & Toine Pieters
 • Het wondermiddel van professor Buytendijk. Het vitaminepreparaat Eviunis en de risico’s van wetenschaPpelijke voorspraak Joost Vijselaar & Ruud Abma

ESSAY REVIEW

 • Wisselwerking tussen natuurwetenschap en geloof: hermeneutiek als sleutel Kees de Pater & Ab Flipse

IN MEMORIAM

 • Paul Bockstaele (1920-2009) Geert Vanpaemel

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

 • Ad Meskens, Travelling Mathematics – The Fate of Diophantos’ Arithmetic (Basel: Springer & Birkhäuser 2010). Ix + 208 pp., ISBN 978-3-0346-0642-4. € 96,25. Albrecht Heeffer (Universiteit Gent)
 • Roy Porter (red.), Geschiedenis van de geneeskunde (Gent: Academia Press 2010). Xiii + 397 pp., ISBN 978-90-382-1241-8. € 25,00. Leo van Bergen (VU Medisch Centrum, Amsterdam)
 • André Vésale, Résumé de ses livres sur la fabrique du corps humain. Andreae Vesalii Brvxellensis svorvm de hvmani corporis fabrica librorvm epitome [Texte et traduction par Jacqueline Vons; Introduction, notes et commentaires par Jacqueline Vons et Stéphane Velut] (Paris: Les Belles Lettres 2008). Cxxi + 282 pp., ISBN 978-2-251-34510-9. € 79,00. Robert Van Hee (Universiteit Antwerpen)
 • Ben N. Teensma, Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse handboek van Johannes de Laet, 1637 (Zutphen: Walburg Pers 2009) [Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 108]. 190 pp., ISBN 978-90-5730-584-9. € 27,50. Mark Meuwese (University of Winnipeg)
 • Floris Cohen, Isaac Newton en het ware weten (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2010). 267 pp., ISBN 978-90-351-3454-6. € 24,95. Rienk Vermij (University of Oklahoma)
 • Faidra Papanelopoulou, Agustí Nieto-Galan and Enrique Perdiguero (eds.), Popularizing Science and Technology in the European Periphery, 1800-2000 (Farnham: Ashgate 2009). Xiii + 284 pp., ISBN 978-0-7546-6269-3. £ 65,00. Sofie Onghena (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Bert Theunissen, De koe. Het verhaal van het Nederlandse melkvee 1900-2000 (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2010). 192 pp., ISBN 978-90-351-3423-2. € 19,95. Ronald Rommes (Wageningen Universiteit en Open Universiteit, Heerlen)
 • Hervé Hasquin en Francis Strauven, Aedes Academiarum. De Academiën en hun Paleis (Tielt: Uitgeverij Lannoo 2010), 160 pp., ISBN 978-90-20991-93-2. € 39,95 | Hervé Hasquin et Francis Strauven, Aedes Academiarum- les Académies et leur Palais (Bruxelles: Editions Racines 2010), 160 pp., ISBN 978-90-20991-94-9. € 39,95. Hendrik Deelstra (Universiteit Antwerpen)
 • Hub Zwart, De waarheid op de wand. Psychoanalyse van het weten (Nijmegen: Vantilt 2010). 320 pp., ISBN 978-94-6004-048-1. € 24,95. Marietje Kardaun (Universiteit Maastricht)
 • Nele Bracke, Een monument voor het land. Overheidsstatistiek in België, 1795-1870 (Gent: Academia Press 2008). Xi + 467 pp., ISBN 978-90-382-1166-4. € 40,00. Harro Maas (Universiteit van Amsterdam)
 • Johan Schot, Harry Lintsen and Arie Rip (eds.), Technology and the Making of the Netherlands. The Age of Contested Modernization, 1890-1970 (Cambridge, Mass.: MIT Press and Zutphen: Walburg Pers 2010). 635 pp., ISBN 978-0-262-01362-8 / 978-90-5730-630-3. € 39,50. Joris Mercelis (Universiteit Gent)
 • Dick Rozing, Gerrit Prop. De wereld in kaart gebracht (Zutphen: Walburg Pers en Lochen, Laren, Barchem: Historisch Genootschap 2009). 304 pp., ISBN 978-90-5730-639-5. € 29,50. Marc Depaepe (KU Leuven, Campus Kortrijk)
 • Jeroen van Dongen, Einstein’s Unification (Cambridge: Cambridge University Press 2010). X + 213 pp., ISBN 978-0-521-88346-7. € 50,00. Hubert Goenner (University of Göttingen)
 • Dennis Edeler, De drinkwaterfluoridering. Tandartsen, staat en volksgezondheid in Nederland, 1946-1976 [Proefschrift Universiteit van Amsterdam] (Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2009). X + 374 pp., ISBN 978-90-313-5235-7. € 25,00. Sjoerd Keulen (Universiteit van Amsterdam)
 • Frans Willem Lantink en Jaap Temminck (red.), Wetenschapsarchieven in het Noord-Hollands Archief [Publicaties van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief 1] (Hilversum: Verloren 2010). 111 pp., ISBN 978-90-8704-160-1. € 12,00. Marijn Hollestelle (Technische Universiteit Eindhoven)

Studium Jaargang 3 (2010), no. 2


ARTIKELEN / ARTICLES ARTIKELEN / ARTICLES

 • Ruben Mantels, ‘De klacht van Nkunda. Over universiteiten, kolonisatie en dekolonisatie in Belgisch-Congo’ | 61-73
 • Wolfgang Kaltenbrunner, ‘Literary Positivism? Scientific Methods inthe Work of Sainte-Beuve (1804-1869) and Wilhelm Scherer (1841-1886)’ | 74-90

ESSAY REVIEW

 • Peter Jan Knegtmans, ‘Tegenstrijdigheden rond de migratie van studenten’ | 91-93

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

 • Han van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders. Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 (Hilversum: Verloren 2009). 552 pp., ISBN 978-90-8704-106-9. € 45,00. (Siger Zeischka)
 • René Descartes, Meetkunde [Inleiding en vertaling van Wim W. Wilhelm] (Delft: Eburon 2009). 200 pp., ISBN 978-90-5972-323-8. € 31,50.  (Fokko Jan Dijksterhuis)
 • Vincent Icke, De ruimte van Christiaan Huygens (Groningen: Historische Uitgeverij 2009). 93 pp., ISBN 978-90-6554-028-7. € 20,00. (Rienk Vermij)
 • Laurens de Rooy, Hans van den Bogaard, Simon Knepper, Johan Kortenray en Antoon Moorman, Verzamelaars van vorm [Engelse editie: Forces of form, Amsterdam University Press] (Amsterdam: Vossiuspers UvA 2009). 144 pp., ISBN 978-90-5629-551-6. € 29,50. (Hieke Huistra)
 • Richard Holmes, De tijd van verwondering. De ontdekking van de moderne wetenschap [Vertaling van The Age of Wonder door Wybrand Scheffer] (Amsterdam en Antwerpen: Uitgeverij Contact 2009). 654 pp., ISBN 978-90-254-1706-2. € 49,95. (Daan Wegener)
 • Maartje Janse et al., De waarde van kennis [Themanummer De negentiende eeuw 33 (2009) 1] (Hilversum: Verloren 2009). 72 pp., geen ISBN. € 10,00. (Bert Theunissen)
 • Klaas van Berkel, Academisch leven. Over geschiedenis, karakter en veerkracht van de Nederlandse universiteit (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2009). 70 pp., ISBN 978-90-351-3438-6. € 16,95. (Hilde de Ridder-Symoens)
 • Leen J. Dorsman en Peter Jan Knegtmans (red.), Over de grens. Internationale contacten aan Nederlandse universiteiten sedert 1876 [Universiteit & Samenleving 5] (Hilversum: Verloren 2009) 160 pp., ISBN 978-90-8704-136-6. € 16,00. (Pieter Dhondt)
 • A. H. M. Kerkhoff, Opvattingen over sociale geneeskunde. Een genealogische verkenning (Maastricht: Shaker Publishing 2009). 212 pp.,  ISBN 978-90-423-0375-1. € 36,00. (Karel Peter Companje)
 • Alice Juch, Longarts in Nederland, 100 jaar NVALT, 1908-2008 (’s-Hertogenbosch: NVALT 2009). 300 pp., ISBN 978-940493-01-1. € 39,00 (Leo van Bergen)
 • Ad Maas and Hans Hooijmaijers (eds.), Scientific Research in World War II: What Scientists Did in the War (London and New York: Routledge 2009). xii + 240 pp., ISBN 978-0-7103-1340-9. € 98,00. (Roy MacLeod)
 • Anouck Vrouwe, Hittebarrière. Vijftig jaar plasmafysica bij FOM-Rijnhuizen (Rijnhuizen: FOM 2009). 119 pp., geen ISBN. Kosteloos te bestellen via HYPERLINK “mailto:info@rijnhuizen.nl”info@rijnhuizen.nl.  (Dirk van Delft)
 • Adriaan in ’t Groen, De Wende en Humboldts erfenis. De utopie voorbij (Leiden: Leiden University Press 2009). 304 pp., ISBN 978-90-8728-069-7. € 39,50. (Ruben Mantels)
 • Renée van de Vall and Robert Zwijnenberg (eds.), The Body Within. Art, Medicine and Visualization (Leiden and Boston: Brill 2009) [Brill’s Studies in Intellectual History 176; Brill’s Studies on Art, Art History, and Intellectual History 3]. xvi + 227 pp., ISBN 978-9004-17621-8. € 99,00. (Alexis Smets)
 • Bert-Jaap Koops, Christoph Lüthy, Annemiek Nelis en Carla Sieburgh (reds.), De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatie (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2009). 333 pp., ISBN 978-90-351-3439-3.  € 19,95. (Ignaas Devisch)

  Studium: cumulatieve index jaargangen 1 t/m 3 (2008-2010, no.1)

  ARTIKELEN / ARTICLES

  (Alfabetisch gerangschikt op auteur)

  • Alberts, Gerard en Huub de Beer, ‘De AERA. Gedroomde machines en de praktijk van het rekenwerk aan het mathematisch centrum te Amsterdam’ | 1:101-127
  • Barzilay, Willemjan, ‘De ontwikkelingsgeschiedenis van Rein van Bemmelens (1904-1983) undatietheorie: veertig jaar Nederlandse geologie’ | 2:4-18
  • Baetens, Roland, ‘Het prins Leopold instituut voor tropische geneeskunde te Antwerpen: een overzicht’ | 2: 116-129
  • Beer, Fedor de, en Nelleke Bakker, ‘De gevaren van het schoolgaan. Over het ontstaan van de schoolgezondheidszorg in Nederland (ca. 1900)’ | 1:210-225
  • Bergen, Leo van, ‘De oprichting van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’: een zaak van nationaal belang’ | 2:92-104
  • Bergen, Leo van & Stephen Snelders. ‘Van piratendokters tot wetenschappelijke instituten. Drie eeuwen Nederlandse en Belgische tropische geneeskunde’ [Inleiding op het themanummer over tropische geneeskunde] | 2:53-54
  • Bont, Raf de, en Kaat Wils, ‘Kennis in meervoud. Voor een ruimhartige wetenschapsgeschiedenis’ | 1:3-12
  • Bogaard, Adrienne van den, ‘Stijlen van programmeren 1952-1972’ | 1:128-144
  • Bogaard, Adrienne van den, en Gerard Alberts, ‘Inleiding’ [op het themanummer computers en hun gebruikers. Een halve eeuw computergeschiedenis in Nederland] | 1:89-100
  • Buijsman, Ed, ‘Gisteren, vandaag, morgen. Een terugblik op het probleem van de zure regen’ | 1:251-268
  • Cornet, Anne, ‘Politiques sanitaires, etat et missions religieuses au rwanda (1920-1940). Une conception autoritaire de la médecine coloniale?’ | 2:105-115
  • Deelstra, Hendrik en Michel Peters, ‘l’École sucrière Belge de Glons’ | 1:226-242
  • Dorsman, Leen, ‘Slaapmutsen en ornamenten? Over het bestuur van een universiteit in de negentiende eeuw’ | 1:32-46
  • ‘Journals under threat. A joint response from History of Science, Technology and Medicine Editors’ | 2:1-3
  • Koehler, P.J. en S. Finger, De Zuid-Amerikaanse aal. Twee vroege brieven uit de Nederlandse koloniën over dierlijke elektriciteit’ | 1:185-194
  • Louwerse, Nadja, ‘Hollandse zee- en scheepstermen in het Russisch: Anna Croiset van der Kop versus Reinder van der Meulen’ | 3:18-30
  • Menke, Henk, Stephen Snelders & Toine Pieters, ‘Omgang met lepra in ‘de West’ in de negentiende eeuw. Tegendraadse maar betekenisvolle geluiden vanuit Suriname’ | 2: 65-77
  • Mertens, Myriam, ‘Van ‘triomfalisme’ naar ‘postkolonialisme’: trends in de geschiedschrijving van de tropische geneeskunde’ | 2:78-91
  • Mörzer Bruyns, W.F.J., ‘Een extra fraai octant in zyn kas’ uit de verzameling van een achttiende-eeuwse Amsterdamse regent’ | 1:195-209
  • Onghena, Sofie, ‘Heroïsch genie of altruïstisch ambtenaar? Het gepropageerde beeld van provinciale en academische directeurs van bacteriologische laboratoria in België (ca. 1900-1940)’ | 2:191-210
  • Snelders, Stephen, ‘Kapers van kennis’ – de rol van een boekaniersgeleerde in de circulatie van kennis over ziekten en geneesmiddelen in de tropen’ | 2:55-64
  • Theunissen, Bert, ‘Een mooie koe is een goede koe. Wetenschappers en practici over de Nederlandse rundveefokkerij, 1900-1950’ | 1:47-61
  • Theunissen, Bert, & Huib Zuidervaart, ‘Woord vooraf / Avant-propos’| 1:1-2
  • Veraart, Frank, ‘De domesticatie van de computer in Nederland 1975-1990’ | 1:145-164
  • Vanpaemel, Geert, ‘Dubbelportret: Michiel-Florent van Langren (ca. 1600-1675) als ingenieur en astronoom’ | 1:13-31
  • Vermij, Rienk, ‘Theodorus Graminaeus. Een wiskundige in dienst van de contrareformatie’ | 3:1-17
  • Wit, Onno de, ‘Datanet 1 en de convergentie van computer en telecommunicatie’ | 1:165-184

  DISCUSSIEDOSSIERS/ DOSSIERS DE DISCUSSION

  • Bosscher, Doeko, ‘Peter Debye en de commissie-Terlouw. reactie op het discussiedossier over Debye’ | 2:19-20
  • Reiding, Jurrie, Ernst Homburg, Klaas Van Berkel, Leen Dorsman en Martijn Eickhoff, ‘Discussiedossier naar aanleiding van: Martijn Eickhoff, In naam der wetenschap? P.J.W. Debye en zijn carrière in nazi-Duitsland (Amsterdam 2007) | 1:269-286
  • Vermij, Rienk, Jan Hogendijk, Chistoph Lüthy, Eric Schliesser, Marcel Sarot, Herman Philipse en Floris Cohen, ‘Discussiedossier naar aanleiding van Floris Cohen, De herschepping van de wereld. het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard’ | 2:131-177

  DE DOOS VAN PANDORA / PANDORA’S BOÎTE

  Rubriek gewijd aan archiefvondsten, instrumentbeschrijvingen, e.d. / Rubrique consacrée aux trouvailles d’archives, aux descriptions d’instruments, etc.

  • Hooijmaijers, Hans, ‘Het planetarium van Hartog van Laun’ | 2:214-222
  • Klerk, Saskia, ‘Satirische en wetenschappelijke reacties op ‘tafelklopperij’ (1853)’ | 1:287-297
  • Maas, Ad,. ‘Keien van helden. de maanstenen van Museum Boerhaave’ | 3:31-36
  • Zuidervaart, Huib, ‘Van calvinistische orateurstoel tot katholieke tabernakel. De wonderlijke lotgevallen van een katheder van de Middelburgse ‘Illustre School’ uit 1650’ | 1:62-69

  IN MEMORIAM

  • Bierman, Annette, ‘Prof. Dr. Henriette Augusta Bosman-Jelgersma (1926-2009)’ | 2:189
  • Sven Dupré & Alexander Roose, ‘Prof. Dr. Fernand Hallyn (1945-2009)’ | 3:56-59

  ESSAY REVIEW

  • Porter, Theodore M., ‘Quantitative technologies, administrative practices, and statistical minds’| 2:211-213
  • Bont, Raf De, ‘Blatende beroepshistorici? Over het schisma in de Darwin-historiografie’ | 3:37-40

  BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

  • Andriesse, Cornelis D., Dutch Messengers. A History of Science Publishing, 1930-1980, Leiden & Boston 2008. (Kevin Absillis) | 2:184
  • Baal, Anne Hilde van, In search of a cure. The patients of the Ghent homoeopatic physician Gustave A. van den Berghe (1837-1902), Rotterdam 2008. (Gunnar Stollberg) | 2:234
  • Baneke, David, Synthetisch denken. Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940, Hilversum 2008. (Ida H. Stamhuis) | 2:43
  • Baron, W., ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870, Assen 2006. (Leo van Bergen) | 1:73
  • Berghe, Gie van den, De mens voorbij: Vooruitgang en maakbaarheid 1650-2005, Antwerpen / Amsterdam 2008. (Raf De Bont) | 2:31
  • Berkel, Klaas van, Vóór Heimans en Thijsse: Frederik van Eeden sr. en de natuurbeleving in negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 2006.(Joseph Wachelder) | 1:79
  • Berkel, Klaas van, De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deel 1: 1808-1914, Amsterdam 2008. (Jouke Turpijn) | 2:231
  • Blay, Michel, La science du mouvement. De Galilée à Lagrange, Paris 2002. (Brigitte Van Tiggelen) | 2:37
  • Bolt, Timo, en Leonie de Goei, Kinderen van hun tijd. Zestig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland 1948-2008, Assen 2008. (Marijke Gijswijt-Hofstra) | 2:46
  • Bont, Raf de, Darwins kleinkinderen. De evolutietheorie in België 1865-1945, Nijmegen 2008. (Robert-Jan Wille) | 2:236
  • Bruyneel, Elisabeth, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid, Leuven 2009 (Rik Wehrens) | 3:52
  • Busato, Vittorio, Leve de psychologie! Honderd jaar psychologische wetenschap aan de UvA, Amsterdam 2008. (Frans Tegel) | 2:241
  • Buskes, Chris, Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld, Amsterdam 2006. (Chunglin Kwa) | 1:78
  • Buskes, Chris, Ranne Hovius en Griet Vandermassen, In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin, Amsterdam 2009. Zie essay review De Bont | 3:37-40
  • Callataÿ, Godefroid de, et Baudouin Van den Abeele (éds.), Une lumière venue d’ ailleurs. Héritages et ouvertures dans les encyclopédies d’Orient et d’Occident au Moyen Age, Turnhout 2008 (Hinrich Biesterfeldt) | 3:44-45
  • Chardonnens, László Sándor, Anglo-Saxon Prognostics, 900-1100. Study and Texts, Leiden/Boston 2007 (Steven Vanden Broecke) | 3:46
  • Cook, Harold J., Matters of Exchange. Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, New Haven & London 2007. (Dirk van Miert) | 1:70
  • Darrigol, Olivier, Les équations de Maxwell de MacCullagh à Lorentz, Paris 2005. (Brigitte Van Tiggelen) | 1:246
  • Desmond, Adrian en James Moore, Darwin: De biografie, Amsterdam 2009. Zie Essay review De Bont | 3:37-40
  • Desmond, Adrian en James Moore, Darwins nobele streven. Hoe Darwins afschuw van de slavernij aan de oorsprong lag van zijn evolutietheorie , Amsterdam 2009. Zie essay review De Bont | 3:37-40
  • Dijck, Maarten van, De wetenschapper van de wetgever. De klassieke politieke economie en het Belgisch landbouwbeleid 1830-1884, Leuven 2008. (Guido Erreygers) | 2:180
  • Dixhoorn, Arjan van, and Susie Speakman Sutch (eds.), The Reach of the Republic of Letters: Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern Europe, Leiden/Boston 2008 (Anja-Silvia Goeing) | 3:48
  • Dorsman, Leen, en Annemarieke Blankesteijn, ‘Work with Universities’. The 1948 Utrecht Conference and the Birth of IAU, Utrecht 2008. (Klaas van Berkel) | 2:47
  • Ducheyne, Steffen (ed.), Future perspectives on Newton scholarship and the Newtonian Legacy in Eighteenth-century Science and Philosophy, Brussel 2009 (Rienk Vermij) | 3:50
  • Eastwood, Bruce S., Ordering the Heavens. Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian Renaissance, Leiden & Boston 2007. (Mariken Teeuwen) | 1:298
  • Enenkel, Karl. A. E., and Paul J. Smith (eds.), Early Modern Zoology: The Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts, Leiden 2007. (Hannah Paddon) | 2:28
  • Egmond, Florike, Paul Hoftijzer and Robert Visser (eds.), Carolus Clusius. Towards a Cultural History of a Renaissance Naturalist, Amsterdam 2007. (Lodewijk Palm) | 1:243
  • Eijk, A. van der (e.a.), Jeugdbond. 60 jaar CJN, KJN, ACJN en JNM, 2006. (Henny van der Windt) | 1:79
  • Faasse, Patricia E., In Splendid Isolation: A History of the Willie Commelin Scholten Phytopathology Laboratory 1894-1992, Amsterdam 2008. (Tilli Tansey) | 2:42
  • Filarski, Ruud, en Gijs Mom, Van transport naar mobiliteit, Zutphen 2008. (Peter Groote) | 2:38
  • Anne Goldgar, Tulipmania: Money, Honor and Knowledge in The Dutch Golden Age, Chicago / London 2007. (Daniel Margocsy) | 2:27
  • Michèle Goyens, Pieter De Leemans, An Smets (eds.), Science Translated: Latin and Vernacular Translations of Scientific Treatises in Medieval Europe, Leuven 2008. (Isabelle Pantin) | 2:22
  • Edward Grasman, Gerson in Groningen. Een portret van Horst Gerson, kunstkenner en hoogleraar kunstgeschiedenis (1907-1978), Hilversum 2007. (Thijs Weststeijn) | 2:44
  • Grob, Bart, Elizabeth Nijhoff Asser en E. Manú Giaccone, Papieren anatomie. De wonderschone papier-machémodellen van dokter Auzoux, Leiden en Zutphen 2008. (Rina Knoeff) | 2:182
  • Habing, Harm, Kosmos. Geschiedenis van de sterrenkundevan Stonehenge tot Hubble, Diemen 2009. (Astrid Elbers) | 3:43
  • Haeseker, Barend, ‘Pylers van ‘t bouvallig leven’. Vier eeuwen geneeskunde in Den Haag – Medische praktijk, scholing en boekproductie 1550-1950, Rotterdam 2008. (Tine Van Bortel) | 2:187
  • Hallyn, Fernand, Gemma Frisius, arpenteur de la terre et du ciel, Paris 2008. (Jean-Marc Besse) | 1:302
  • Helvoort, Ton van, De chemie van de universitaire wetenschapsbeoefening. Een halve eeuw scheikunde in Groningen, 1945-1995, Hilversum 2008. (Geert Vanpaemel) | 2:188
  • Hermans, Jos M.M., en Goffe Jensma (reds.), De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw. Beleid en belang van een academiebibliotheek, Hilversum 2007. (Esmée Schilte) | 2:30
  • Hesselink, Liesbeth, Genezers op de koloniale markt. Inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands
  • Oost-Indië 1850-1915, Amsterdam 2009 (Leo van Bergen) | 3:53
  • Hirai, Hiro (ed.), Cornelius Gemma: Cosmology, Medicine and Natural Philosophy in Renaissance Louvain Pisa/Rome 2008 (Miguel A. Granada) | 3:47
  • Hogenhuis, L.A.H., Cognition and Recognition: On the Origin of Movement. Rademaker (1887-1957): A Biography, Leiden and Boston 2009. (Max Stadler) | 2:237
  • Jardine, Lisa, Gedeelde weelde. Hoe de zeventiende-eeuwse cultuur van de Lage Landen Engeland veroverde en veranderde, Amsterdam / Antwerpen 2008. (Fokko Jan Dijksterhuis) | 2:228
  • Jorink, Eric, ‘Geef zicht aan de blinden’. Constantijn Huygens, René Descartes en het Boek der Natuur, Leiden 2008. (Lise Gosseye) | 2:35
  • Juste, David, Les Alchandreana primitifs. Etude sur les plus anciens traités astrologiques latins d’ origine arabe (Xe siècle), Leiden and Boston 2007. (Anne Tihon) | 2:23
  • Kaa, D.J. van de en Y. De Roo, De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief, 1808 tot 2008, Amsterdam 2008. (Bart Van de Putte) | 2:232
  • Kerkhove, Bart van (ed.), New perspectives on mathematical practices. Essays in philosophy and history of mathematics, Singapore 2009. (Teun Koetsier) | 2:223-224
  • Kooijmans, Luuc, Gevaarlijk kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam, Amsterdam 2007. (Rina Knoeff) | 2:36
  • Kusters, Wiel, Koolhaas’ dieren. Over de biologie van een schrijver, Nijmegen 2008. (Willemijn van der Linden) | 2:242
  • Lambert, Dominique, et Jacques Reisse, Charles Darwin et Georges Lemaître, une improbable mais passionante rencontre, Bruxelles 2008 (Jean-François Stoffel) | 3:51
  • Leertouwer, Henk, Het heil van de gezonden zij onze hoogste wet. De geschiedenis van de medische afdeling bij de arbeidsinspectie, Rotterdam 2006. (Leo van Bergen) | 1:305
  • Leeuwenburgh, Bart, Darwin in domineesland, Nijmegen 2009. Zie essay review De Bont | 3:37-40
  • Lie, Orlanda S.H. en Lenny M. Veltman (reds.), Kennismaken. Een bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur Hilversum 2008 (An Smets) | 3:43
  • Lieburg, M. J. van, Al doende leert men. De Rotterdamse jaren van Gerrit Jan Mulder (1802-1880), Rotterdam 2006. (H. Deelstra) | 1:245
  • Lieburg, M. J. van, Het Sint Laurensinstituut, 1651 – 1857 – 2007; de geschiedenis van de katholieke charitas te Rotterdam, Rotterdam 2007. (M. van Wijhe) | 1:72
  • Lieburg, M. J. van, De tijd op schrift. Een selectie van bronteksten uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1857-1957, Rotterdam 2007. (Frank Huisman) | 1:75
  • Lieburg, M. J. van, De academische prijsvragen. Een inventarisatie en annotatie van de prijsvragen, uitgeschreven door de Nederlandse universiteiten 1815-1968, Rotterdam 2007. (Lodewijk Palm) | 1:248
  • Lieburg, M. J. van (red.), De Amsterdamse internistenschool 1828-2008. De traditie van inwendige geneeskunde aan het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam weerspiegeld in de academische redes van hoogleraren en lectoren, Rotterdam 2008. (P. J. Knegtmans) | 2:181
  • Lombaerde, Piet (ed.), Innovation and Experience in the early Baroque in the Southern Netherlands. The Case of the Jesuit Church in Antwerp, Turnhout 2008. (Joris Snaet) | 2:29
  • Loderichs, M. (red.), Rumphius’ wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon, Zutphen 2004. (Eric Jorink) | 1:71
  • Loots, G.M.P., Epilepsie in de zestiende eeuw. De Observationes van Pieter van Foreest, Rotterdam 2007. (Karine van ’t Land) | 2:226
  • Lucretius, De natuur van de dingen – De rerum natura, uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers, Groningen 2008. (Keimpe Algra) | 2:178
  • Maarseveen, Jacques G. S. J. van, Paul M. M. Klep and Ida H. Stamhuis (eds.), The Statistical Mind in Modern Society. The Netherlands 1850-1940, Volume I: Official Statistics, Social Progress and Modern Enterprise, Amsterdam 2008. Zie essay review van Porter | 2: | 211-213
  • Mantels, Ruben, Geleerd in de tropen. Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960, Leuven 2007. (Jan Vandersmissen) | 2:40
  • Mecking, Eric, Het drama van 1918. Over de Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin, Amsterdam 2006. (Rolf ter Sluis) | 1:306
  • Meijman, Frans J., Stephen Snelders en Onno de Wit (red.), Leonardo voor het publiek: een geschiedenis van de wetenschaps- en techniekcommunicatie, Amsterdam 2007. (Joseph Wachelder) | 1:81
  • Monquil-Broersen, Tiny (red.), Universitaire collecties in Nederland. Nieuw licht op academisch erfgoed, Zwolle 2007. (Kees Grooss) | 2:32
  • Mulder-Bakker, Anneke B. (ed.), Seeing and knowing. Women and Learning in Medieval Europe 1200-1550, Turnhout 2004. (Barbara Bulckaert) | 1:299
  • Oldenkamp, E.P. e.a. (red.), Tussen boer en burger. Diergeneeskunde in Nederland en de overzeese gebiedsdelen 1925-1950, Rotterdam 2007. (Bas Steltenpool) | 1:248
  • Oosterhuis, Harry en Marijke Gijswijt-Hofstra, Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005), Houten 2008. (J.A. van Belzen) | 2:185
  • Overman, Rogier, Een welkom academisch gezelschap. Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007, Amsterdam 2008. (Pieter Dhondt) | 2:41
  • Poncelet, Marc, L’invention des sciences coloniales belges, Paris 2008. (Jan Vandersmissen) | 2:238
  • Pyenson, Lewis, The Passion of George Sarton. A Modern Marriage and its Discipline, Philadelphia 2007. (Myriam Mertens) | 1:3070
  • Radelet-de Grave, Patricia, e.a. (red.), Liber amicorum Jean Dhombres, Turnhout / Louvain-la-Neuve 2008. (Albrecht Heeffer) | 2:227
  • Rispens, Sijbe Izaäk, Machine Reason. A History of Clocks, Computers and Consciousness, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2005. (Maarten Van Dyck) | 2:230
  • Roberts, Lissa, Simon Schaffer and Peter Dear (eds.), The mindful hand. Inquiry and invention from the late Renaissance to early industrialisation, Amsterdam 2007. (Eric Jorink) | 1:303
  • Rooij, Arjan van, The Company that changed itself. R&D and the transformations of DSM, Amsterdam 2007. (Kenneth Bertrams) | 2:239
  • Ruse, Michael, Charles Darwin, Kampen 2009. Zie essay review De Bont | 3:37-40
  • Rutten, A.M.G., De Rx code. Van hiërogliefrecept tot potjeslatijn, Rotterdam 2006. (André J. Veldmeijer) | 2:21
  • Rutten, A.M.G., Blue Ships. Dutch Ocean Crossing with Multifunctional Drugs and Spices in the Eighteenth Century, Rotterdam 2008. (Peter Boomgaard) | 2:231
  • Rütten, Thomas, Geschichten vom Hippokratischen Eid, Wiesbaden 2007. (Gerben Zaagsma) | 1:301
  • Saal, Anèt, Een late lijkrede voor Piet Barentsen 1876-1939, Nijmegen 2008. (A. de Knecht-van Eekelen) | 2: 183
  • Saris, F. (red.), Een eeuw vogels beschermen, Groningen 2007. (Henny van der Windt) | 1:79
  • Sautoy, Marcus du, Het symmetrie-monster. Een wiskundige op zoek naar het geheim van een van de belangrijkste natuurverschijnselen, Amsterdam 2009. (Bart Van Kerkhove) | 3:42
  • Schouten, Matthijs G. C., Spiegel van de natuur. Het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief, Utrecht 2005. (Bert Theunissen) | 1:308
  • Sintobin, Tom (red.), ‘Getemd maar rusteloos’. De Zuiderzee verbeeld – een multidisciplinair onderzoek, Hilversum 2008. (Matthijs de Ridder) | 2:240
  • Sitters, Matthijs Hendricus, Sybrandt Hansz Cardinael 1578-1647 rekenmeester en wiskundige. Zijn leven en zijn werk, Hilversum 2008. (Djoeke van Netten) | 1:244
  • Smith, Pamela H. and Benjamin Schmidt (eds.), Making Knowledge in Early Modern Europe: Practices, Objects, and Texts, 1400-1800, Chicago / London 2007. (Lissa Roberts) | 2: 24
  • Snelders, Stephen, en Frans J. Meijman, De mondige patiënt. Historische kijk op een mythe, Amsterdam 2009 (Anne Hilde van Baal) | 3:49
  • Stamhuis, Ida H., Paul M. M. Klep and Jacques G. S. J. van Maarseveen (eds.), The Statistical Mind in Modern Society. The Netherlands 1850-1940, Volume II: Statistics and Scientific Work, Amsterdam 2008. Zie essay review van Porter | 2: | 211-213
  • Teeuwen, Mariken en Els Rose (red.), Middeleeuwse Magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat, Hilversum 2008. (Wim Verbaal) | 2:224
  • Trommelen, Mieke, Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse taalkunde, 1979-1989, Utrecht 2008 (Marc van Oostendorp) | 3:54
  • Vendrix, Philippe (ed.), Music and Mathematics in late Medieval and Early Modern Europe, Turnhout 2008. (Laurence Wuidar) | 1:300
  • Verbeek, Theo, Descartes. De passies van de ziel, Groningen 2008. (Harold J. Cook) 33
  • Vermij, Rienk, The Calvinist Copernicans: The Reception of the New Astronomy in the Dutch Republic, 1575–1750, Amsterdam 2002. (John Henry) | 2: 25
  • Vermij, Rienk, David de Wied. Toponderzoeker in polderland, Utrecht 2008. (Ton van Helvoort) | 2: 45
  • Vijvers, Willem Gerard, Alexander Borodin. Een biographische studie, Utrecht 2007. (Brigitte Van Tiggelen) | 2:233
  • Waardt, Hans de, Mending Minds. A Cultural History of Dutch Academic Psychiatry, Rotterdam 2005. (Benoît Majerus) | 1:77
  • Wallé, Dalila, e.a., Leiden Medical Professors 1575-1940, Leiden 2007. (Eric Jorink) | 2: 26
  • Willemsen, Annemarieke, Back to the Schoolyard. The Daily Practice of Medieval and Renaissance Education, Turnhout 2008. (Ad Tervoort) | 2:225
  • Wuidar, Laurence, Musique et astrologie après le concile de Trente, Turnhout 2008. (Benjamin Wardhaugh) | 2: 179
  • Zadoks, J.C., On the Political Economy of Plant Disease Epidemics. Capita Selecta in Historical Epidemiology, Wageningen 2008. (Peter Atkins) | 2:235
  • Zevenhuizen, Erik, Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries, Amsterdam 2008. Zie essay review De Bont | 3:37-40
  • Zitman, Wim, Het Horus Enigma. Ontdekking van de tijd in het oude Egypte, Zutphen 2009. (Leo Depuydt) | 3:41
  • Zuidervaart, Huib J., Telescopes from Leiden Observatory and Other Collections 1656-1859. A Descriptive Catalogue, Leiden 2007. (Rob H. van Gent) | 2:229

  Studium Jaargang 3 (2010) no. 1


  ARTIKELEN / ARTICLES ARTIKELEN / ARTICLES

  • Rienk Vermij, ‘Theodorus Graminaeus. Een wiskundige in dienst van de contrareformatie’ | 1-17
  • Nadja Louwerse, ‘Hollandse zee- en scheepstermen in het Russisch: Anna Croiset van der Kop versus Reinder van der Meulen’ | 18-30

  DE DOOS VAN PANDORA / PANDORA’S BOÎTE

  Rubriek gewijd aan archiefvondsten, instrumentbeschrijvingen, e.d. / Rubrique consacrée aux trouvailles d’archives, aux descriptions d’instruments, etc.

  • Ad Maas. ‘Keien van helden. de maanstenen van Museum Boerhaave’ | 31-36

  IN MEMORIAM

  • Sven Dupré & Alexander Roose, ‘Prof. Dr. Fernand Hallyn (1945-2009)’ | 56-59

  ESSAY REVIEW

  • Raf De Bont, ‘Blatende beroepshistorici? Over het schisma in de Darwin-historiografie’. Essay review van: Erik Zevenhuizen, Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries (2008); Adrian Desmond en James Moore, Darwins nobele streven. Hoe Darwins afschuw van de slavernij aan de oorsprong lag van zijn evolutietheorie (2009); idem, Darwin: De biografie (2009);  Michael Ruse, Charles Darwin (2009); Chris Buskes, Ranne Hovius en Griet Vandermassen, In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (2009) en Bart Leeuwenburgh, Darwin in domineesland (2009) | 37-40

  BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

  • Bruyneel, Elisabeth, De Hoge Gezondheidsraad (1849-2009). Schakel tussen wetenschap en volksgezondheid, Leuven 2009 (Rik Wehrens) | 52
  • Buskes, Chris, Ranne Hovius en Griet Vandermassen, In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin, Amsterdam 2009. Zie essay review De Bont | 37-40
  • Callataÿ, Godefroid de, et Baudouin Van den Abeele (éds.), Une lumière venue d’ ailleurs. Héritages et ouvertures dans les encyclopédies d’Orient et d’Occident au Moyen Age, Turnhout 2008 (Hinrich Biesterfeldt) | 44-45
  • Chardonnens, László Sándor, Anglo-Saxon Prognostics, 900-1100. Study and Texts, Leiden/Boston 2007 (Steven Vanden Broecke) | 46
  • Desmond, Adrian en James Moore, Darwin: De biografie, Amsterdam 2009. Zie Essay review De Bont | 37-40
  • Desmond, Adrian en James Moore, Darwins nobele streven. Hoe Darwins afschuw van de slavernij aan de oorsprong lag van zijn evolutietheorie , Amsterdam 2009. Zie essay review De Bont | 37-40
  • Dixhoorn, Arjan van, and Susie Speakman Sutch (eds.), The Reach of the Republic of Letters: Literary and Learned Societies in Late Medieval and Early Modern Europe, Leiden/Boston 2008 (Anja-Silvia Goeing) | 48
  • Steffen Ducheyne (ed.), Future perspectives on Newton scholarship and the Newtonian Legacy in Eighteenth-century Science and Philosophy, Brussel 2009 (Rienk Vermij) | 50
  • Habing, Harm, Kosmos. Geschiedenis van de sterrenkundevan Stonehenge tot Hubble, Diemen 2009. (Astrid Elbers) | 43
  • Hesselink, Liesbeth, Genezers op de koloniale markt. Inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-Indië 1850-1915, Amsterdam 2009 (Leo van Bergen) | 53
  • Hirai, Hiro (ed.), Cornelius Gemma: Cosmology, Medicine and Natural Philosophy in Renaissance Louvain Pisa/Rome 2008 (Miguel A. Granada) | 47
  • Lambert, Dominique, et Jacques Reisse, Charles Darwin et Georges Lemaître, une improbable mais passionante rencontre, Bruxelles 2008 (Jean-François Stoffel) | 51
  • Leeuwenburgh, Bart, Darwin in domineesland, Nijmegen 2009. Zie essay review De Bont | 37-40
  • Lie, Orlanda S.H. en Lenny M. Veltman (reds.), Kennismaken. Een bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur Hilversum 2008 (An Smets) | 43
  • Ruse, Michael, Charles Darwin, Kampen 2009. Zie essay review De Bont | 37-40
  • Sautoy, Marcus du, Het symmetrie-monster. Een wiskundige op zoek naar het geheim van een van de belangrijkste natuurverschijnselen, Amsterdam 2009. (Bart Van Kerkhove) | 42
  • Snelders, Stephen, en Frans J. Meijman, De mondige patiënt. Historische kijk op een mythe, Amsterdam 2009 (Anne Hilde van Baal)  | 49
  • Trommelen, Mieke, Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse taalkunde, 1979-1989, Utrecht 2008 (Marc van Oostendorp) | 54
  • Zevenhuizen, Erik, Vast in het spoor van Darwin. Biografie van Hugo de Vries, Amsterdam 2008. Zie essay review De Bont | 37-40
  • Zitman, Wim, Het Horus Enigma. Ontdekking van de tijd in het oude Egypte, Zutphen 2009. (Leo Depuydt) | 41

  Studium Jaargang 1 (2008)

  ARTIKELEN / ARTICLES ARTIKELEN / ARTICLES

  • Bert Theunissen & Huib Zuidervaart, ‘Woord vooraf / Avant-propos’ 1-2
  • Raf de Bont en Kaat Wils, ‘Kennis in meervoud. Voor een ruimhartige wetenschapsgeschiedenis’ 3-12
  • Geert Vanpaemel, ‘Dubbelportret: Michiel-Florent van Langren (ca. 1600-1675) als ingenieur en astronoom’ 13-31
  • Leen Dorsman, ‘Slaapmutsen en ornamenten? Over het bestuur van een universiteit in de negentiende eeuw’ 32-46
  • Bert Theunissen, ‘Een mooie koe is een goede koe. Wetenschappers en practici over de Nederlandse rundveefokkerij, 1900-1950’ 47-61
  • Adrienne van den Bogaard en Gerard Alberts, ‘Inleiding’ [op het themanummer computers en hun gebruikers. Een halve eeuw computergeschiedenis in Nederland] 89-100
  • Gerard Alberts en Huub de Beer, ‘De AERA. Gedroomde machines en de praktijk van het rekenwerk aan het mathematisch centrum te Amsterdam’ 101-127
  • Adrienne van den Bogaard, ‘Stijlen van programmeren 1952-1972’ 128-144
  • Frank Veraart, ‘De domesticatie van de computer in Nederland 1975-1990’ 145-164
  • Onno de Wit, Datanet 1 en de convergentie van computer en telecommunicatie’ 165-184
  • P.J. Koehler en S. Finger, De Zuid-Amerikaanse aal. Twee vroege brieven uit de Nederlandse koloniën over dierlijke elektriciteit’ 185-194
  • W.F.J. Mörzer Bruyns, ‘Een extra fraai octant in zyn kas’ uit de verzameling van een achttiende-eeuwse Amsterdamse regent’ 195-209
  • Fedor de Beer & Nelleke Bakker, ‘De gevaren van het schoolgaan. Over het ontstaan van de schoolgezondheidszorg in Nederland (ca. 1900)’ 210-225
  • Hendrik Deelstra en Michel Peters, ‘l’École sucrière Belge de Glons’ 226-242
  • Ed Buijsman, ‘Gisteren, vandaag, morgen. Een terugblik op het probleem van de zure regen’ 251-268

  DISCUSSIEDOSSIERS/ DOSSIERS DE DISCUSSION

  • Jurrie Reiding, Ernst Homburg, Klaas Van Berkel, Leen Dorsman en Martijn Eickhoff, ‘Discussiedossier naar aanleiding van: Martijn Eickhoff, In naam der wetenschap? P.J.W. Debye en zijn carrière in nazi-Duitsland (Amsterdam 2007) 269-286

  DE DOOS VAN PANDORA / PANDORA’S BOÎTE

  Rubriek gewijd aan archiefvondsten, instrumentbeschrijvingen, e.d. / Rubrique consacrée aux trouvailles d’archives, aux descriptions d’instruments, etc.

  • Huib Zuidervaart, ‘Van calvinistische orateurstoel tot katholieke tabernakel. De wonderlijke lotgevallen van een katheder van de Middelburgse ‘Illustre School’ uit 1650’ 62-69
  • Saskia Klerk, ‘Satirische en wetenschappelijke reacties op ‘tafelklopperij’ (1853)’ 287-297

  BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

  • Baron, W., ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870, Assen 2006. (Leo van Bergen) 73
  • Berkel, Klaas van, Vóór Heimans en Thijsse: Frederik van Eeden sr. en de natuurbeleving in negentiende-eeuws Nederland, Amsterdam 2006.(Joseph Wachelder) 79
  • Buskes, Chris, Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld, Amsterdam 2006. (Chunglin Kwa) 78
  • Cook, Harold J., Matters of Exchange. Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, New Haven & London 2007. (Dirk van Miert) 70
  • Darrigol, Olivier, Les équations de Maxwell de MacCullagh à Lorentz, Paris 2005. (Brigitte Van Tiggelen) 246
  • Eastwood, Bruce S., Ordering the Heavens. Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian Renaissance, Leiden & Boston 2007. (Mariken Teeuwen) 298
  • Egmond, Florike, Paul Hoftijzer and Robert Visser (eds.), Carolus Clusius. Towards a Cultural History of a Renaissance Naturalist, Amsterdam 2007. (Lodewijk Palm) 243
  • Eijk, A. van der (e.a.), Jeugdbond. 60 jaar CJN, KJN, ACJN en JNM, 2006. (Henny van der Windt) 79
  • Leertouwer, Henk, Het heil van de gezonden zij onze hoogste wet. De geschiedenis van de medische afdeling bij de arbeidsinspectie, Rotterdam 2006. (Leo van Bergen) 305
  • Lieburg, M. J. van, Al doende leert men. De Rotterdamse jaren van Gerrit Jan Mulder (1802-1880), Rotterdam 2006. (H. Deelstra) 245
  • Lieburg, M. J. van, Het Sint Laurensinstituut, 1651 – 1857 – 2007; de geschiedenis van de katholieke charitas te Rotterdam, Rotterdam 2007. (M. van Wijhe) 72
  • Lieburg, M. J. van, De tijd op schrift. Een selectie van bronteksten uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1857-1957, Rotterdam 2007. (Frank Huisman) 75
  • Lieburg, M. J. van, De academische prijsvragen. Een inventarisatie en annotatie van de prijsvragen, uitgeschreven door de Nederlandse universiteiten 1815-1968, Rotterdam 2007. (Lodewijk Palm) 248
  • Loderichs, M. (red.), Rumphius’ wonderwereld. Zeventiende-eeuwse natuurbeschrijvingen uit Ambon, Zutphen 2004. (Eric Jorink) 71
  • Mecking, Eric, Het drama van 1918. Over de Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin, Amsterdam 2006. (Rolf ter Sluis) 306
  • Meijman, Frans J., Stephen Snelders en Onno de Wit (red.), Leonardo voor het publiek: een geschiedenis van de wetenschaps- en techniekcommunicatie, Amsterdam 2007. (Joseph Wachelder) 81
  • Mulder-Bakker, Anneke B. (ed.), Seeing and knowing. Women and Learning in Medieval Europe 1200-1550, Turnhout 2004. (Barbara Bulckaert) 299
  • Oldenkamp, E.P. e.a. (red.), Tussen boer en burger. Diergeneeskunde in Nederland en de overzeese gebiedsdelen 1925-1950, Rotterdam 2007. (Bas Steltenpool) 248
  • Pyenson, Lewis, The Passion of George Sarton. A Modern Marriage and its Discipline, Philadelphia 2007. (Myriam Mertens) 3070
  • Roberts, Lissa, Simon Schaffer and Peter Dear (eds.), The mindful hand. Inquiry and invention from the late Renaissance to early industrialisation, Amsterdam 2007. (Eric Jorink) 303
  • Rütten, Thomas, Geschichten vom Hippokratischen Eid, Wiesbaden 2007. (Gerben Zaagsma) 301
  • Saris, F. (red.), Een eeuw vogels beschermen, Groningen 2007. (Henny van der Windt) 79
  • Schouten, Matthijs G. C., Spiegel van de natuur. Het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief, Utrecht 2005. (Bert Theunissen) 308
  • Sitters, Matthijs Hendricus, Sybrandt Hansz Cardinael 1578-1647 rekenmeester en wiskundige. Zijn leven en zijn werk, Hilversum 2008. (Djoeke van Netten) 244
  • Vendrix, Philippe (ed.), Music and Mathematics in late Medieval and Early Modern Europe, Turnhout 2008. (Laurence Wuidar) 300
  • Verbeek, Theo, Descartes. De passies van de ziel, Groningen 2008. (Harold J. Cook) 33
  • Waardt, Hans de, Mending Minds. A Cultural History of Dutch Academic Psychiatry, Rotterdam 2005. (Benoît Majerus) 77

  Studium Jaargang 2 (2009)

  ARTIKELEN / ARTICLES ARTIKELEN / ARTICLES

  • ‘Journals under threat. A joint response from History of Science, Technology and Medicine Editors’ 1-3
  • Willemjan Barzilay, ‘De ontwikkelingsgeschiedenis van Rein van Bemmelens (1904-1983) undatietheorie: veertig jaar Nederlandse geologie’ 4-18
  • Leo Van Bergen & Stephen Snelders. ‘Van piratendokters tot wetenschappelijke instituten. Drie eeuwen Nederlandse en Belgische tropische geneeskunde’ 53-54
  • Stephen Snelders, ‘Kapers van kennis’ – de rol van een boekaniersgeleerde in de circulatie van kennis over ziekten en geneesmiddelen in de tropen’ 55-64
  • Henk Menke, Stephen Snelders & Toine Pieters, ‘Omgang met lepra in ‘de West’ in de negentiende eeuw. Tegendraadse maar betekenisvolle geluiden vanuit Suriname’ 65-77
  • Myriam Mertens, ‘Van ‘triomfalisme’ naar ‘postkolonialisme’: trends in de geschiedschrijving van de tropische geneeskunde’ 78-91
  • Leo van Bergen, ‘De oprichting van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’: een zaak van nationaal belang’ 92-104
  • Anne Cornet, ‘Politiques sanitaires, etat et missions religieuses au Rwanda (1920-1940). Une conception autoritaire de la médecine coloniale?’ 105-115
  • Roland Baetens, ‘Het prins Leopold instituut voor tropische geneeskunde te Antwerpen: een overzicht’ 116-129
  • Sofie Onghena, ‘Heroïsch genie of altruïstisch ambtenaar? Het gepropageerde beeld van provinciale en academische directeurs van bacteriologische laboratoria in België (ca. 1900-1940)’ 191-210

  DISCUSSIEDOSSIERS/ DOSSIERS DE DISCUSSION

  • Doeko Bosscher, ‘Peter Debye en de commissie-Terlouw. reactie op het discussiedossier over Debye’ 19-20
  • Rienk Vermij, Jan Hogendijk, Chistoph Lüthy, Eric Schliesser, Marcel Sarot, Herman Philipse en Floris Cohen, ‘Discussiedossier naar aanleiding van Floris Cohen, De herschepping van de wereld. het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard’ 131-177

  DE DOOS VAN PANDORA / PANDORA’S BOÎTE Rubriek gewijd aan archiefvondsten, instrumentbeschrijvingen, e.d. / Rubrique consacrée aux trouvailles d’archives, aux descriptions d’instruments, etc.

  • Hans Hooijmaijers, ‘Het planetarium van Hartog van Laun’ 214-222

  IN MEMORIAM

  • Annette Bierman, ‘Prof. Dr. Henriette Augusta Bosman-Jelgersma (1926-2009)’ 189

  ESSAY REVIEW

  • Theodore M. Porter, ‘Quantitative technologies, administrative practices, and statistical minds’211-213

  BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

  • Andriesse, Cornelis D., Dutch Messengers. A History of Science Publishing, 1930-1980, Leiden & Boston 2008. (Kevin Absillis) 184
  • Baal, Anne Hilde van, In search of a cure. The patients of the Ghent homoeopatic physician Gustave A. van den Berghe (1837-1902), Rotterdam 2008. (Gunnar Stollberg) 234
  • Baneke, David, Synthetisch denken. Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940, Hilversum 2008. (Ida H. Stamhuis) 43
  • Berghe, Gie van den, De mens voorbij: Vooruitgang en maakbaarheid 1650-2005, Antwerpen / Amsterdam 2008. (Raf De Bont) 31
  • Berkel, Klaas van, De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deel 1: 1808-1914, Amsterdam 2008. (Jouke Turpijn) 231
  • Blay, Michel, La science du mouvement. De Galilée à Lagrange, Paris 2002. (Brigitte Van Tiggelen) 37
  • Bolt, Timo, en Leonie de Goei, Kinderen van hun tijd. Zestig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland 1948-2008, Assen 2008. (Marijke Gijswijt-Hofstra) 46
  • Bont, Raf de, Darwins kleinkinderen. De evolutietheorie in België 1865-1945, Nijmegen 2008. (Robert-Jan Wille) 236
  • Busato, Vittorio, Leve de psychologie! Honderd jaar psychologische wetenschap aan de UvA, Amsterdam 2008. (Frans Tegel) 241
  • Dijck, Maarten van, De wetenschapper van de wetgever. De klassieke politieke economie en het Belgisch landbouwbeleid 1830-1884, Leuven 2008. (Guido Erreygers) 180
  • Dorsman, Leen, en Annemarieke Blankesteijn, ‘Work with Universities’. The 1948 Utrecht Conference and the Birth of IAU, Utrecht 2008. (Klaas van Berkel) 47
  • Enenkel, Karl. A. E., and Paul J. Smith (eds.), Early Modern Zoology: The Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts, Leiden 2007. (Hannah Paddon) 28
  • Faasse, Patricia E., In Splendid Isolation: A History of the Willie Commelin Scholten Phytopathology Laboratory 1894-1992, Amsterdam 2008. (Tilli Tansey) 42
  • Filarski, Ruud, en Gijs Mom, Van transport naar mobiliteit, Zutphen 2008. (Peter Groote) 38
  • Anne Goldgar, Tulipmania: Money, Honor and Knowledge in The Dutch Golden Age, Chicago / London 2007. (Daniel Margocsy) 27
  • Michèle Goyens, Pieter De Leemans, An Smets (eds.), Science Translated: Latin and Vernacular Translations of Scientific Treatises in Medieval Europe, Leuven 2008. (Isabelle Pantin) 22
  • Edward Grasman, Gerson in Groningen. Een portret van Horst Gerson, kunstkenner en hoogleraar kunstgeschiedenis (1907-1978), Hilversum 2007. (Thijs Weststeijn) 44
  • Grob, Bart, Elizabeth Nijhoff Asser en E. Manú Giaccone, Papieren anatomie. De wonderschone papier-machémodellen van dokter Auzoux, Leiden en Zutphen 2008. (Rina Knoeff) 182
  • Haeseker, Barend, ‘Pylers van ‘t bouvallig leven’. Vier eeuwen geneeskunde in Den Haag – Medische praktijk, scholing en boekproductie 1550-1950, Rotterdam 2008. (Tine Van Bortel) 187
  • Helvoort, Ton van, De chemie van de universitaire wetenschapsbeoefening. Een halve eeuw scheikunde in Groningen, 1945-1995, Hilversum 2008. (Geert Vanpaemel) 188
  • Hermans, Jos M.M., en Goffe Jensma (reds.), De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw. Beleid en belang van een academiebibliotheek, Hilversum 2007. (Esmée Schilte) 30
  • Hogenhuis, L.A.H., Cognition and Recognition: On the Origin of Movement. Rademaker (1887-1957): A Biography, Leiden and Boston 2009. (Max Stadler) 237
  • Jardine, Lisa, Gedeelde weelde. Hoe de zeventiende-eeuwse cultuur van de Lage Landen Engeland veroverde en veranderde, Amsterdam / Antwerpen 2008. (Fokko Jan Dijksterhuis) 228
  • Jorink, Eric, ‘Geef zicht aan de blinden’. Constantijn Huygens, René Descartes en het Boek der Natuur, Leiden 2008. (Lise Gosseye) 35
  • Juste, David, Les Alchandreana primitifs. Etude sur les plus anciens traités astrologiques latins d’ origine arabe (Xe siècle), Leiden and Boston 2007. (Anne Tihon) 23
  • Kaa, D.J. van de en Y. De Roo, De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief, 1808 tot 2008, Amsterdam 2008. (Bart Van de Putte) 232
  • Kerkhove, Bart van (ed.), New perspectives on mathematical practices. Essays in philosophy and history of mathematics, Singapore 2009. (Teun Koetsier) 223-224
  • Kooijmans, Luuc, Gevaarlijk kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam, Amsterdam 2007. (Rina Knoeff) 36
  • Kusters, Wiel, Koolhaas’ dieren. Over de biologie van een schrijver, Nijmegen 2008. (Willemijn van der Linden) 242
  • Lieburg, M. J. van (red.), De Amsterdamse internistenschool 1828-2008. De traditie van inwendige geneeskunde aan het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam weerspiegeld in de academische redes van hoogleraren en lectoren, Rotterdam 2008. (P. J. Knegtmans) 181
  • Lombaerde, Piet (ed.), Innovation and Experience in the early Baroque in the Southern Netherlands. The Case of the Jesuit Church in Antwerp, Turnhout 2008. (Joris Snaet) 29
  • Loots, G.M.P., Epilepsie in de zestiende eeuw. De Observationes van Pieter van Foreest, Rotterdam 2007. (Karine van ’t Land) 226
  • Lucretius, De natuur van de dingen – De rerum natura, uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers, Groningen 2008. (Keimpe Algra) 178
  • Mantels, Ruben, Geleerd in de tropen. Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960, Leuven 2007. (Jan Vandersmissen) 40
  • Monquil-Broersen, Tiny (red.), Universitaire collecties in Nederland. Nieuw licht op academisch erfgoed, Zwolle 2007. (Kees Grooss) 32
  • Oosterhuis, Harry en Marijke Gijswijt-Hofstra, Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005), Houten 2008. (J.A. van Belzen) 185
  • Overman, Rogier, Een welkom academisch gezelschap. Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007, Amsterdam 2008. (Pieter Dhondt) 41
  • Poncelet, Marc, L’invention des sciences coloniales belges, Paris 2008. (Jan Vandersmissen) 238
  • Radelet-de Grave, Patricia, e.a. (red.), Liber amicorum Jean Dhombres, Turnhout / Louvain-la-Neuve 2008. (Albrecht Heeffer) 227
  • Rispens, Sijbe Izaäk, Machine Reason. A History of Clocks, Computers and Consciousness, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2005. (Maarten Van Dyck) 230
  • Rooij, Arjan van, The Company that changed itself. R&D and the transformations of DSM, Amsterdam 2007. (Kenneth Bertrams) 239
  • Rutten, A.M.G., De Rx code. Van hiërogliefrecept tot potjeslatijn, Rotterdam 2006. (André J. Veldmeijer) 21
  • Rutten, A.M.G., Blue Ships. Dutch Ocean Crossing with Multifunctional Drugs and Spices in the Eighteenth Century, Rotterdam 2008. (Peter Boomgaard) 231
  • Saal, Anèt, Een late lijkrede voor Piet Barentsen 1876-1939, Nijmegen 2008. (A. de Knecht-van Eekelen) 183
  • Sintobin, Tom (red.), ‘Getemd maar rusteloos’. De Zuiderzee verbeeld – een multidisciplinair onderzoek, Hilversum 2008. (Matthijs de Ridder) 240
  • Smith, Pamela H. and Benjamin Schmidt (eds.), Making Knowledge in Early Modern Europe: Practices, Objects, and Texts, 1400-1800, Chicago / London 2007. (Lissa Roberts) 24
  • Teeuwen, Mariken en Els Rose (red.), Middeleeuwse Magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat, Hilversum 2008. (Wim Verbaal) 224
  • Vendrix, Philippe (ed.), Music and Mathematics in late Medieval and Early Modern Europe, Turnhout 2008. (Laurence Wuidar) | 1:300
  • Vermij, Rienk, The Calvinist Copernicans: The Reception of the New Astronomy in the Dutch Republic, 1575–1750, Amsterdam 2002. (John Henry) 25
  • Vermij, Rienk, David de Wied. Toponderzoeker in polderland, Utrecht 2008. (Ton van Helvoort) 45
  • Vijvers, Willem Gerard, Alexander Borodin. Een biographische studie, Utrecht 2007. (Brigitte Van Tiggelen) 233
  • Wallé, Dalila, e.a., Leiden Medical Professors 1575-1940, Leiden 2007. (Eric Jorink) 26
  • Willemsen, Annemarieke, Back to the Schoolyard. The Daily Practice of Medieval and Renaissance Education, Turnhout 2008. (Ad Tervoort) 225
  • Wuidar, Laurence, Musique et astrologie après le concile de Trente, Turnhout 2008. (Benjamin Wardhaugh) 179
  • Zadoks, J.C., On the Political Economy of Plant Disease Epidemics. Capita Selecta in Historical Epidemiology, Wageningen 2008. (Peter Atkins) 235
  • Zuidervaart, Huib J., Telescopes from Leiden Observatory and Other Collections 1656-1859. A Descriptive Catalogue, Leiden 2007. (Rob H. van Gent) 229