Studium Jaargang 2 (2009)

14 januari 2010

ARTIKELEN / ARTICLES ARTIKELEN / ARTICLES

 • ‘Journals under threat. A joint response from History of Science, Technology and Medicine Editors’ 1-3
 • Willemjan Barzilay, ‘De ontwikkelingsgeschiedenis van Rein van Bemmelens (1904-1983) undatietheorie: veertig jaar Nederlandse geologie’ 4-18
 • Leo Van Bergen & Stephen Snelders. ‘Van piratendokters tot wetenschappelijke instituten. Drie eeuwen Nederlandse en Belgische tropische geneeskunde’ 53-54
 • Stephen Snelders, ‘Kapers van kennis’ – de rol van een boekaniersgeleerde in de circulatie van kennis over ziekten en geneesmiddelen in de tropen’ 55-64
 • Henk Menke, Stephen Snelders & Toine Pieters, ‘Omgang met lepra in ‘de West’ in de negentiende eeuw. Tegendraadse maar betekenisvolle geluiden vanuit Suriname’ 65-77
 • Myriam Mertens, ‘Van ‘triomfalisme’ naar ‘postkolonialisme’: trends in de geschiedschrijving van de tropische geneeskunde’ 78-91
 • Leo van Bergen, ‘De oprichting van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’: een zaak van nationaal belang’ 92-104
 • Anne Cornet, ‘Politiques sanitaires, etat et missions religieuses au Rwanda (1920-1940). Une conception autoritaire de la médecine coloniale?’ 105-115
 • Roland Baetens, ‘Het prins Leopold instituut voor tropische geneeskunde te Antwerpen: een overzicht’ 116-129
 • Sofie Onghena, ‘Heroïsch genie of altruïstisch ambtenaar? Het gepropageerde beeld van provinciale en academische directeurs van bacteriologische laboratoria in België (ca. 1900-1940)’ 191-210

DISCUSSIEDOSSIERS/ DOSSIERS DE DISCUSSION

 • Doeko Bosscher, ‘Peter Debye en de commissie-Terlouw. reactie op het discussiedossier over Debye’ 19-20
 • Rienk Vermij, Jan Hogendijk, Chistoph Lüthy, Eric Schliesser, Marcel Sarot, Herman Philipse en Floris Cohen, ‘Discussiedossier naar aanleiding van Floris Cohen, De herschepping van de wereld. het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard’ 131-177

DE DOOS VAN PANDORA / PANDORA’S BOÎTE Rubriek gewijd aan archiefvondsten, instrumentbeschrijvingen, e.d. / Rubrique consacrée aux trouvailles d’archives, aux descriptions d’instruments, etc.

 • Hans Hooijmaijers, ‘Het planetarium van Hartog van Laun’ 214-222

IN MEMORIAM

 • Annette Bierman, ‘Prof. Dr. Henriette Augusta Bosman-Jelgersma (1926-2009)’ 189

ESSAY REVIEW

 • Theodore M. Porter, ‘Quantitative technologies, administrative practices, and statistical minds’211-213

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

 • Andriesse, Cornelis D., Dutch Messengers. A History of Science Publishing, 1930-1980, Leiden & Boston 2008. (Kevin Absillis) 184
 • Baal, Anne Hilde van, In search of a cure. The patients of the Ghent homoeopatic physician Gustave A. van den Berghe (1837-1902), Rotterdam 2008. (Gunnar Stollberg) 234
 • Baneke, David, Synthetisch denken. Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940, Hilversum 2008. (Ida H. Stamhuis) 43
 • Berghe, Gie van den, De mens voorbij: Vooruitgang en maakbaarheid 1650-2005, Antwerpen / Amsterdam 2008. (Raf De Bont) 31
 • Berkel, Klaas van, De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deel 1: 1808-1914, Amsterdam 2008. (Jouke Turpijn) 231
 • Blay, Michel, La science du mouvement. De Galilée à Lagrange, Paris 2002. (Brigitte Van Tiggelen) 37
 • Bolt, Timo, en Leonie de Goei, Kinderen van hun tijd. Zestig jaar kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland 1948-2008, Assen 2008. (Marijke Gijswijt-Hofstra) 46
 • Bont, Raf de, Darwins kleinkinderen. De evolutietheorie in België 1865-1945, Nijmegen 2008. (Robert-Jan Wille) 236
 • Busato, Vittorio, Leve de psychologie! Honderd jaar psychologische wetenschap aan de UvA, Amsterdam 2008. (Frans Tegel) 241
 • Dijck, Maarten van, De wetenschapper van de wetgever. De klassieke politieke economie en het Belgisch landbouwbeleid 1830-1884, Leuven 2008. (Guido Erreygers) 180
 • Dorsman, Leen, en Annemarieke Blankesteijn, ‘Work with Universities’. The 1948 Utrecht Conference and the Birth of IAU, Utrecht 2008. (Klaas van Berkel) 47
 • Enenkel, Karl. A. E., and Paul J. Smith (eds.), Early Modern Zoology: The Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts, Leiden 2007. (Hannah Paddon) 28
 • Faasse, Patricia E., In Splendid Isolation: A History of the Willie Commelin Scholten Phytopathology Laboratory 1894-1992, Amsterdam 2008. (Tilli Tansey) 42
 • Filarski, Ruud, en Gijs Mom, Van transport naar mobiliteit, Zutphen 2008. (Peter Groote) 38
 • Anne Goldgar, Tulipmania: Money, Honor and Knowledge in The Dutch Golden Age, Chicago / London 2007. (Daniel Margocsy) 27
 • Michèle Goyens, Pieter De Leemans, An Smets (eds.), Science Translated: Latin and Vernacular Translations of Scientific Treatises in Medieval Europe, Leuven 2008. (Isabelle Pantin) 22
 • Edward Grasman, Gerson in Groningen. Een portret van Horst Gerson, kunstkenner en hoogleraar kunstgeschiedenis (1907-1978), Hilversum 2007. (Thijs Weststeijn) 44
 • Grob, Bart, Elizabeth Nijhoff Asser en E. Manú Giaccone, Papieren anatomie. De wonderschone papier-machémodellen van dokter Auzoux, Leiden en Zutphen 2008. (Rina Knoeff) 182
 • Haeseker, Barend, ‘Pylers van ‘t bouvallig leven’. Vier eeuwen geneeskunde in Den Haag – Medische praktijk, scholing en boekproductie 1550-1950, Rotterdam 2008. (Tine Van Bortel) 187
 • Helvoort, Ton van, De chemie van de universitaire wetenschapsbeoefening. Een halve eeuw scheikunde in Groningen, 1945-1995, Hilversum 2008. (Geert Vanpaemel) 188
 • Hermans, Jos M.M., en Goffe Jensma (reds.), De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw. Beleid en belang van een academiebibliotheek, Hilversum 2007. (Esmée Schilte) 30
 • Hogenhuis, L.A.H., Cognition and Recognition: On the Origin of Movement. Rademaker (1887-1957): A Biography, Leiden and Boston 2009. (Max Stadler) 237
 • Jardine, Lisa, Gedeelde weelde. Hoe de zeventiende-eeuwse cultuur van de Lage Landen Engeland veroverde en veranderde, Amsterdam / Antwerpen 2008. (Fokko Jan Dijksterhuis) 228
 • Jorink, Eric, ‘Geef zicht aan de blinden’. Constantijn Huygens, René Descartes en het Boek der Natuur, Leiden 2008. (Lise Gosseye) 35
 • Juste, David, Les Alchandreana primitifs. Etude sur les plus anciens traités astrologiques latins d’ origine arabe (Xe siècle), Leiden and Boston 2007. (Anne Tihon) 23
 • Kaa, D.J. van de en Y. De Roo, De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief, 1808 tot 2008, Amsterdam 2008. (Bart Van de Putte) 232
 • Kerkhove, Bart van (ed.), New perspectives on mathematical practices. Essays in philosophy and history of mathematics, Singapore 2009. (Teun Koetsier) 223-224
 • Kooijmans, Luuc, Gevaarlijk kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam, Amsterdam 2007. (Rina Knoeff) 36
 • Kusters, Wiel, Koolhaas’ dieren. Over de biologie van een schrijver, Nijmegen 2008. (Willemijn van der Linden) 242
 • Lieburg, M. J. van (red.), De Amsterdamse internistenschool 1828-2008. De traditie van inwendige geneeskunde aan het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam weerspiegeld in de academische redes van hoogleraren en lectoren, Rotterdam 2008. (P. J. Knegtmans) 181
 • Lombaerde, Piet (ed.), Innovation and Experience in the early Baroque in the Southern Netherlands. The Case of the Jesuit Church in Antwerp, Turnhout 2008. (Joris Snaet) 29
 • Loots, G.M.P., Epilepsie in de zestiende eeuw. De Observationes van Pieter van Foreest, Rotterdam 2007. (Karine van ’t Land) 226
 • Lucretius, De natuur van de dingen – De rerum natura, uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers, Groningen 2008. (Keimpe Algra) 178
 • Mantels, Ruben, Geleerd in de tropen. Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960, Leuven 2007. (Jan Vandersmissen) 40
 • Monquil-Broersen, Tiny (red.), Universitaire collecties in Nederland. Nieuw licht op academisch erfgoed, Zwolle 2007. (Kees Grooss) 32
 • Oosterhuis, Harry en Marijke Gijswijt-Hofstra, Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005), Houten 2008. (J.A. van Belzen) 185
 • Overman, Rogier, Een welkom academisch gezelschap. Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007, Amsterdam 2008. (Pieter Dhondt) 41
 • Poncelet, Marc, L’invention des sciences coloniales belges, Paris 2008. (Jan Vandersmissen) 238
 • Radelet-de Grave, Patricia, e.a. (red.), Liber amicorum Jean Dhombres, Turnhout / Louvain-la-Neuve 2008. (Albrecht Heeffer) 227
 • Rispens, Sijbe Izaäk, Machine Reason. A History of Clocks, Computers and Consciousness, Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2005. (Maarten Van Dyck) 230
 • Rooij, Arjan van, The Company that changed itself. R&D and the transformations of DSM, Amsterdam 2007. (Kenneth Bertrams) 239
 • Rutten, A.M.G., De Rx code. Van hiërogliefrecept tot potjeslatijn, Rotterdam 2006. (André J. Veldmeijer) 21
 • Rutten, A.M.G., Blue Ships. Dutch Ocean Crossing with Multifunctional Drugs and Spices in the Eighteenth Century, Rotterdam 2008. (Peter Boomgaard) 231
 • Saal, Anèt, Een late lijkrede voor Piet Barentsen 1876-1939, Nijmegen 2008. (A. de Knecht-van Eekelen) 183
 • Sintobin, Tom (red.), ‘Getemd maar rusteloos’. De Zuiderzee verbeeld – een multidisciplinair onderzoek, Hilversum 2008. (Matthijs de Ridder) 240
 • Smith, Pamela H. and Benjamin Schmidt (eds.), Making Knowledge in Early Modern Europe: Practices, Objects, and Texts, 1400-1800, Chicago / London 2007. (Lissa Roberts) 24
 • Teeuwen, Mariken en Els Rose (red.), Middeleeuwse Magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat, Hilversum 2008. (Wim Verbaal) 224
 • Vendrix, Philippe (ed.), Music and Mathematics in late Medieval and Early Modern Europe, Turnhout 2008. (Laurence Wuidar) | 1:300
 • Vermij, Rienk, The Calvinist Copernicans: The Reception of the New Astronomy in the Dutch Republic, 1575–1750, Amsterdam 2002. (John Henry) 25
 • Vermij, Rienk, David de Wied. Toponderzoeker in polderland, Utrecht 2008. (Ton van Helvoort) 45
 • Vijvers, Willem Gerard, Alexander Borodin. Een biographische studie, Utrecht 2007. (Brigitte Van Tiggelen) 233
 • Wallé, Dalila, e.a., Leiden Medical Professors 1575-1940, Leiden 2007. (Eric Jorink) 26
 • Willemsen, Annemarieke, Back to the Schoolyard. The Daily Practice of Medieval and Renaissance Education, Turnhout 2008. (Ad Tervoort) 225
 • Wuidar, Laurence, Musique et astrologie après le concile de Trente, Turnhout 2008. (Benjamin Wardhaugh) 179
 • Zadoks, J.C., On the Political Economy of Plant Disease Epidemics. Capita Selecta in Historical Epidemiology, Wageningen 2008. (Peter Atkins) 235
 • Zuidervaart, Huib J., Telescopes from Leiden Observatory and Other Collections 1656-1859. A Descriptive Catalogue, Leiden 2007. (Rob H. van Gent) 229