[Verslag] Huygens-Descarteslezing door Pamela H. Smith (Columbia University)

27 juni 2011

Op 15 juni 2011 gaf de Amerikaanse historica Pamela H. Smith onder grote belangstelling de vierde Huygens-Descartes lezing. Smith, een autoriteit op het gebied van de vroegmoderne wetenschapsgeschiedenis, is zeer geïnteresseerd in kunst, meer in het bijzonder de kennis van goudsmeden en andere ambachtslieden. In haar lezing, ‘In the Workshop of History’, onderstreepte Smith het belang van ‘skill’ of ‘artisinal knowledge’ voor de Wetenschappelijke Revolutie. Willen wij deze revolutie goed kunnen begrijpen, zo betoogde Smith, dan zullen wij niet alleen naar conceptuele veranderingen moeten kijken, maar ook naar praktische ervaring en niet-verbaal overgebrachte kennis.

Hoe belangrijk en onderschat deze was, is Smith gebleken bij de reconstrueren van de zestiende-eeuwse ‘life- cast’ techniek. Hierbij maakten zilversmeden afgietsels van allerhande naturalia zoals salamanders, kreeften en slangen. Smith’s bron werd gevormd doorbeschrijvingen in een ongepubliceerd Frans manuscript; de praktische hiervan uitvoering nam zij ter hand in samenwerking met Tonny Beentjes (Rijksmuseum Amsterdam).