Verslag tweede onderzoekscolloquium Netwerk Medische Geschiedenis (Den Haag, 28 oktober)

14 november 2011

‘Spaar elkaar niet. We zijn hier vanmiddag om van elkaar te leren’. Met deze woorden trapt dagvoorzitter Karin Bakker af op het tweede onderzoekscolloquium van het Netwerk Medische Geschiedenis, dat plaatsvond op 28 oktober in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Dit netwerk is een initiatief van drie promovendi in samenwerking met het Huizinga Instituut en het genootschap Gewina. Op de colloquia van dit netwerk krijgen onderzoekers de gelegenheid om lopend onderzoek te presenteren en daarover met de aanwezigen in discussie te gaan. Daarbij wordt uitgegaan van een brede definitie van medische geschiedenis, met aandacht voor culturele, sociale en wetenschappelijke aspecten van geneeskunde en gezondheidszorg.

Lees verder op Historici.nl